ZAVŘÍT MENU

Hartl Jan

odborný učitel, jihočeský florista

* 29. 10. 1895, Dráchov
† 7. 9. 1966, České Budějovice

Po skončení studia na učitelském ústavu v Soběslavi (1915) vyučoval na několika venkovských školách. Po roce 1922 se usadil v Českých Budějovicích, kde učil a působil jako ředitel školy. Angažoval se v ochraně jihočeské přírody, pracoval jako okresní konzervátor ochrany přírody. Aktivně se účastnil činnosti Jihočeské pobočky České botanické společnosti už od jejího založení v roce 1959. Shromáždil obsáhlou kartotéku lokalit rostlin z širokého okolí Českých Budějovic. Část jím nashromážděného materiálu uspořádal a jeho jménem publikoval S. Kučera jako Příspěvek ke květeně Českobudějovicka I. (1968). 

AUTOR:
Mgr. Josef Albrecht

LITERATURA:
  •      KLÁŠTERSKÝ, Ivan a HRABĚTOVÁ, Anežka a DUDA, Josef. Dějiny floristického výzkumu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I., II. Litoměřice: Okresní vlastivědné muzeum, 1982. 2 sv. (132 s., s. 133—242, [25] s. obr. příl.). Severočeskou přírodou, příl. 1, 1982.

    [s. 124.]
  •      KUČERA, Stanislav. Jan Hartl (nekrolog). Preslia: časopis Československé botanické společnosti. Praha: Československá botanická společnost 1968, roč. 40, s. 442. ISSN 0032-7786.