ZAVŘÍT MENU

Moravec Eduard

odborný učitel, politik, vlastivědný publicista a propagátor turistiky

* 10. 3. 1877, Skočice u Vodňan
† 15. 6. 1932, České Budějovice

Do Českých Budějovic přišel po absolvování gymnázia, učitelského ústavu a krátkém působení na venkovských školách. Kromě vyučování na několika českobudějovických vzdělávacích ústavech se zapojil do veřejného života, spoluzakládal odbor Národní jednoty pošumavské na Lineckém předměstí, zastával významné funkce v Besedě českobudějovickéSokole. Roku 1907 byl zvolen za venkovský okres České Budějovice jako samostatný kandidát do říšské rady, 1923—1927 zasedal jako důvěrník České strany národnědemokratické v městském zastupitelstvu. Zabýval se vlastivědou jižních Čech a turistikou, které propagoval novinovými články a přednáškami. Vydal několik publikací, např. Průvodce Českými Budějovicemi a okolím (1912 a 1924). Z řady jeho prací tematicky vybočuje učebnice polštiny (1915) a učebnice československých dějin, která se dočkala 6 vydání.