ZAVŘÍT MENU

Dům kultury Metropol

Víceúčelový komplex budov na Senovážném náměstí č. 2.

Dům kultury ROH

Výstavbě předcházela urbanistická soutěž. Z 50 návrhů byl realizován projekt architektů O. Kubíka, Zdeňka Staška (1927—2013) a Františka Šulce (1908—1979). Generálním dodavatelem stavby musely být v rámci centrálně řízeného hospodářství českobudějovické Pozemní stavby, n. p. Náklady na výstavbu představovaly 42 milionů korun. Roku 1967 byla uvedena do provozu jeho tzv. klubová část. Tu tvoří vstupní haly, restaurace, baletní sál, respiria pro výstavy, klubovny a prostory upravené po 1991 pro obchodní činnost. Druhou část a vlastní jádro komplexu od 1971 doplnily společenský sál s kapacitou až 800 osob, divadelní sál s 550 sedadly a víceúčelový areál Malé scény. Celkově pojme Dům kultury Metropol 2 100 návštěvníků. Objekt prošel řadou stavebních úprav a změn: modernizace divadelního sálu 1984 po požáru, dostavba divadelních zkušeben a šaten pro potřeby Jihočeského divadla, rozšíření a modernizace restauračních provozů, přestavba provozní budovy na hotelové zařízení, postupné funkční a interiérové úpravy 1997.

Po 1990 převzaly majetkovou podstatu někdejšího Domu kultury ROH nástupnické odborové svazy a vložily ji do své obchodní společnosti. Dříve dotované kulturní zařízení se transformovalo v samostatně hospodařící obchodní subjekt Metropol, spol. s r. o. Ten se stal nájemcem objektů, technickým správcem a hlavním provozovatelem jeho společenských, kulturních a vzdělávacích aktivit. Zajišťuje i správu přilehlé administrativní budovy, využívané 1964—1990 odborovými orgány. V roce 2002 přešel Dům kultury Metropol do majetku skupiny odborových svazů s majoritním podílem Odborového svazu KOVO.

Rozlohou se jedná o největší kulturní zařízení v jihočeském regionu; jeho působnost přesahuje rámec města. Společenský sál je pravidelně využíván pro pořádání plesů, hudebních a zábavných pořadů, společenských a firemních setkání, kongresů, krátkodobých výstavních nebo soutěžních akcí apod.

Do kulturního povědomí se Dům kultury Metropol vepsal založením Kruhu přátel hudby (1970), provozováním pravidelných cyklů Českobudějovické hudební jaro, Českobudějovický hudební podzim (na 200 koncertů 1973—1993), uváděním grafických výstav na Malé scéně ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií (1980—1989 se uskutečnilo 54 v té době ojedinělých výstav osobností, jakými jsou např. Vladimír Boudník, Jaroslav Vožniak, Oldřich Kulhánek nebo Jiří John). Mezi 1980—1990 byla v objektu zřízena stálá fotogalerie: Galerie nahoře, 1985—2002 zde působil Filmový klub. Spolu s Asociací jihočeských výtvarníků se Dům kultury Metropol 1997—2003 stal pořadatelem mezinárodní výstavy Intersalon, zajišťované Jaromírem Schelem (* 1940) a R. Postlem. Od 2004 se výstavy konají v Jihočeském muzeu. V Domě kultury Metropol navázal od 2004 projekt Iuventas, představující umělecko-řemeslné práce středních výtvarných škol z České republiky i zahraničí.

Divadelní část Domu kultury Metropol byla 1971—1989 domovskou scénou Jihočeského divadla, operní soubor zde vystupuje i po ukončení rekonstrukce divadelní budovy. Cyklicky zde hostují autorská divadla, nejčastěji z populárních pražských scén.