ZAVŘÍT MENU

Šumava

První sídliště na levém břehu Vltavy.

Vítězný únor

Stavělo se v 70. letech na volných plochách západně od stávající zástavby rodinných domků mezi ulicemi Václava Talicha Větrnou a ve směru sever – jih od ulice Evžena Rošického po Branišovskou. Urbanistický koncept Lumíra Švece (* 1921) a O. Kubíka byl založen na výrazné hlavní ulici Jana Opletala a na centrálním prostoru připomínajícím náměstí. Bytové domy byly panelové, převážně typu TO6B, podél Branišovské ulice několik panelových domů typu BANKS autora Milana Pázlera (* 1934). Občanskou vybavenost tvořily prodejny, restaurace, zdravotní středisko, dům služeb, školky, jesle a 2 základní školy – autoři František Konopa (* 1936) a Jiří Kraus (* 1930). K 2005 zahájena celková úprava centrálního prostoru náměstí.

Podle sčítání lidu, domů a bytů z 1991 zde bylo 2 637 nových bytů a 7 220 obyvatel; k roku 2001 2 697 bytů a 6 415 obyvatel; k roku 2011 2 601 bytů a 5 021 obyvatel.