ZAVŘÍT MENU

Juhn Vojtěch Benedikt

rektor biskupského semináře v Českých Budějovicích a infulovaný probošt v Jindřichově Hradci

* 21. 3. 1779, Pelhřimov
† 28. 2. 1843, Jindřichův Hradec

Nejprve studoval na škole v Pelhřimově a v Jihlavě, od 1794 pobýval v Praze, kde 1797 dokončil gymnaziální studia. V následujících dvou letech se zde věnoval studiu filozofie a 1799—1802 studoval teologii v Arcibiskupském semináři. Kněžské svěcení mu bylo uděleno 24. 9. 1802 v Českých Budějovicích, poté krátce působil jako zámecký kaplan v Březině u Hořepníku.

V listopadu 1804 nastoupil jako profesor nově vzniklého českobudějovického biskupského semináře, kde vedle studia Starého i Nového zákona vyučoval také biblickou archeologii, východní jazyky (arabštinu, řečtinu, aramejštinu a syrštinu) a od 1810 i češtinu. Od 1. 11. 1818 do počátku 1826 zastával současně i funkci rektora biskupského semináře. Za jeho rektorátu byly v semináři položeny základy české knihovny. Dne 25. 7. 1826 byl uveden do úřadu jindřichohradeckého probošta. Je autorem četných jihočeských vedut, mj. i Českých Budějovic. 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
 •      DVOŘÁK, Ladislav. Biskupský kněžský seminář v Č. Budějovicích. V Č. Budějovicích : Nákladem diecésního spolku musejního, 1905. 87 s.

  [s. 42.]
 •      KADLEC, Jaroslav. Českobudějovická diecéze. Vyd. 1. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995. 146 s. Setkání. ISBN 80-901602-3-9.

  [s. 75, 79 a 88.]
 •      PLETZER, Karel. Zápisky Vojtěcha Benedikta Juhna o Českých Budějovicích. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1966, roč. 3, č.1., s. 5—17. ISSN 0862-5417.

  [s. 5—7.]
 •      Pohan V. A., 1844: Životopis veledůstojného Pána, Pana Vojtěcha Beneše Juhna. Časopis pro katolické duchovenstvo 17.

  [s. 599—614.]
 •      TEPLÝ, František. Dějiny města Jindřichova Hradce. Dílu II. svazek 2., Část kulturní. V J. Hradci: Nákladem obce Hradecké, 1932. 381 s.

  [s. 152—155.]
 •      Novák J., 1912: O umělecké činnosti V. B. Juhna. Časopis Společnosti přátel starožitností českých 20.

  [s. 65—69, 108—125, 156—170.]