ZAVŘÍT MENU

Církev řeckokatolická

Katolická církev byzantského (východního) obřadu působící od konce 19. století i v Českých Budějovicích.

Církev řeckokatolická byla založena 1596 v Haliči, do roku 1918 podléhali její příslušníci (tzv. uniaté) v českých zemích řeckokatolické hierarchii v Haliči, po vzniku ČSR byla i na české země rozšířena pravomoc řeckokatolického biskupství (eparchie) v Prešově. Roku 1950 byla Církev řeckokatolická zakázána a všichni její věřící byli úředně prohlášeni za pravoslavné. Činnost byla opět povolena 1968, plně obnovena byla až po roce 1989. Papež Jan Pavel II. (1920—2005) ustavil 1996 samostatný Apoštolský exarchát pro katolíky byzantského obřadu v České republice se sídlem v Praze. Církev řeckokatolická měla 2011 v České republice přibližně 10 000 věřících organizovaných v 25 farnostech a 7 děkanátech; jedním z nich je i Děkanát českobudějovický, který se rozkládá na území bývalých okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor, jeho součástí je farnost v Českých Budějovicích zahrnující bývalé okresy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Prachatice, součástí farnosti je rovněž filiální obec v Kaplici.

Činnost uniatů v Českých Budějovicích lze sledovat od konce 19. století. Nejvíce řeckých katolíků (63) zde působilo 1902—1911, v následujících desetiletích pouze jednotlivci. Odliv věřících do pravoslavné církve po 1918 a zejm. násilné spojení obou církví 1950—1968 nepříznivě ovlivnilo i postavení Církve řeckokatolické v Českých Budějovicích. Postupná obnova činnosti Církve řeckokatolické ve městě vedla 1997 nejprve k vytvoření českobudějovické filiální obce, správně přičleněné k pražskému farnímu obvodu, a v říjnu 1997 k ustavení samostatné řeckokatolické farnosti zahrnující několik desítek místních věřících spolu se souvěrci z Ukrajiny, kteří zde pracují. Řeckokatolické bohoslužby probíhaly v 90. letech 20. století nejprve v kostele Obětování Panny Marie a v kostele svatého Prokopa a svatého Jana Křtitele a v kapli Smrtelných úzkostí Páně; v současnosti Církev řeckokatolická pro tyto účely využívá kostel Růžencové Panny Marie.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

náboženské poměry 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      Catalogus saecularis et regularis cleri dioceseos Boemo-Budvicensis pro anno Domini 1827—1948. České Budějovice.

  •      KUBALÍK, Josef. Křesťanské církve v naší zemi. Praha: Univerzita Karlova, 1991. 171 s.

    [s. 25—31.]
  •      HRUDNÍKOVÁ, Mirjam a POKORNÝ, Pavel R. Katolická ročenka 95: data, čísla, fakta. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995. 197 s. ISBN 80-85527-98-7.

    [s. 42 a 185.]