ZAVŘÍT MENU

Lomský Josef

pedagog, knihovník, novinář a regionalista

* 10. 6. 1894, Štipoklasy
† 29. 8. 1981, Praha

Narodil se na Vltavotýnsku v rolnické rodině. Po maturitě na Jirsíkově gymnáziu (1913) v Českých Budějovicích studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vrátil se do Českých Budějovic jako učitel. Věnoval se spolkové práci v Budivoji, v Jihočeské župě krajinských studentských spolků, kterou sám založil, v Pěveckém a orchestrálním sdružení FoersterPěveckém sdružení jihočeských učitelů. Působil ve Vlastivědné společnosti jihočeskéNárodohospodářském sboru jihočeském a v rovněž jím založeném Osvětovém sboru. Usiloval o vysokou školu a vědeckou knihovnu pro jihočeskou metropoli jako střed regionu, jehož orgánem učinil svůj měsíčník Jihočeský přehled (1926—1932). V letech 1935—1937 redigoval Jihočeské listy1938—1939 týdeník Jihočeská práce. Programový regionalismus byl v kulturní oblasti přerušen hospodářskou krizí a druhou světovou válkou, na jejímž počátku byl J. Lomský přeložen do Prahy.

AUTOR:
Mgr. Jan Mareš

LITERATURA:
  •      DOLENSKÝ, Antonín. Kulturní adresář ČSR: biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic. I. ročník. Praha: Josef Zeibrdlich, 1934. 585 s.

    [s. 251.]
  •      VANČATA, Oldřich. Josef Lomský – průkopník jihočeského regionalismu (K nedožitým 90. narozeninám). In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1984, roč. 53, č. 4, s. 210—214. ISSN 0323-004X.

    [s. 210—214.]