ZAVŘÍT MENU

Körner Jan

rektor biskupského semináře a sídelní kanovník českobudějovické kapituly

* 10. 5. 1788, Třeboň
† 11. 2. 1853, České Budějovice

V Českých Budějovicích absolvoval piaristické gymnázium (1801—1805), filozofický ústav (1805—1807) a teologický biskupský seminář (1807—1810), 13. 4. 1811 byl vysvěcen na kněze, 1822 získal doktorát teologie. Nejprve působil jako pomocný kněz v Třeboni, odkud byl 1817 povolán do biskupského semináře v Českých Budějovicích. Zde do 1843 působil jako profesor biblického studia Nového zákona (mezi jeho žáky patřil mj. J. N. Neumann) a současně od 1. 2. 1827 zastával i úřad rektora semináře. Národně uvědomělý J. Körner vedl v semináři také výuku češtiny. Sám byl literárně činný a 1833 se stal prvním českobudějovickým členem Matice české. Roku 1843 byl jmenován sídelním kanovníkem katedrální kapituly v Českých Budějovicích. Dne 1. 4. 1848 byl donucen rezignovat na úřad rektora a uchýlil se do ústraní. 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
 •      DVOŘÁK, Ladislav. Biskupský kněžský seminář v Č. Budějovicích. V Č. Budějovicích : Nákladem diecésního spolku musejního, 1905. 87 s.

  [s. 42 a 53.]
 •      KADLEC, Jaroslav. Českobudějovická diecéze. Vyd. 1. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995. 146 s. Setkání. ISBN 80-901602-3-9.

  [s. 52, 75 a 89.]
 •      MICHL, Josef Václav Justin. Auplný literaturnj létopis, čili, Obraz slowesnosti Slowanůw nářečj českého w Čechách, na Morawě, w Uhřjch atd., od léta 1825 až do léta 1837 1/4: připogen k tomu: Přehled geho literatury od neydáwněgšjch wěkůw na imp. archu co wýtah a pokračowánj: "Historie literatury české" od Jos. Jungmanna: ku prospěchu wšech Slowanůw, t. Čechůw, Polákůw, Ilirůw, a wšech milownjkůw slowanštiny. Praha: J.W.J. Michl, 1839. sv., vi, 353 s.

  [s. 293.]
 •      VEBER, Tomáš. Českobudějovický biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut v letech 1803-1850. České Budějovice, 2003. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

 •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Piaristické školy České Budějovice, kniha 9, Výkaz o prospěchu a docházce 1800-1817.