ZAVŘÍT MENU

Zlatá stoka

Bývalá stoka napájející městské rybníky vltavskou vodou, zbudovaná na základě rozhodnutí městské rady 1519—1520 v době rozmachu městského rybníkářství.

Trasa stoky odbočovala z náhonu na Stecherův mlýn, procházela obcí Litvínovice, dále v úbočí říční terasy Stromovkou a ve Čtyřech Dvorech stávající ulicí Na Zlaté stoce směrem k rybníku Černiš. V 18. století byly napojeny na vodu ze Zlaté stoky i městské sádky na severním okraji Dlouhé louky. Význam stoky od začátku 20. století klesal v souvislosti s rapidním zhoršováním kvality vody ve Vltavě. Nejprve byl řešen jiný vodní zdroj městských sádek z Malše. V důsledku celkového zhoršení údržby stoky po 1948 a převedení městských rybníků na jiný subjekt došlo k odstavení Zlaté stoky z provozu. Její koryto je místně zachováno, stejně jako některé její objekty. Roku 2001 byla obnovena funkce části Zlaté stoky pro účel zavodnění a zprůtočnění nádrže Bagr ve Stromovce již poměrně kvalitní vltavskou vodou.