ZAVŘÍT MENU

Červený dvůr

Usedlost jižně od města mezi Mladým a řekou Malší, do 1970 na katastru Českých Budějovic; součást části obce České Budějovice 6.

Jméno, pravděpodobně podle červeného nátěru fasády, se připomíná již 1609. Byl postaven snad na místě dvora Malšice, doloženého 1259. Po založení města Českých Budějovic se dostal do měšťanského majetku a byl při něm postaven mlýn. V letech 1550—1576 patřilo oboje M. Humpolci z Tuchoraze a Doubravice a jeho synu Václavovi. V 17.—19. století byli majiteli Č. d. měšťané. Roku 1870 koupil Č. d. Jiří Jan Buquoy (1814—1882), v roce 1878 ho získal Karel Bonaventura hrabě Buquoy (1854—1911) při dělení majetku a zřídil při něm složiště polenového dřeva, plaveného po Malši z Novohradska. V letech 1894—1895 bydlel ve dvoře přestavěném na zámeček arcivévoda František Ferdinand d’ Este (1863—1914), tehdy velitel 38. pěší brigády v Českých Budějovicích. Na přelomu let 1999 a 2000 byla tato zajímavá památka zbořena. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

plavení dřeva 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Budějovické sídlo následníka trůnu. O Červeném dvoře a mlýně u Mladého. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2008, sv. 3.  ISSN 1804-3186.

    [s. 93—103.]