ZAVŘÍT MENU

Erhartovi

Představitelé krajinářské fotografie, manželé, jejichž společná tvorba se vztahuje k jižním Čechám.

Erhart Josef (4. 2.1923—20.10. 2009 Plav u Českých Budějovic) vystudoval Vyšší průmyslovou školu strojnickou v Písku (1943), Vyšší pedagogickou školu v Českých Budějovicích (1961), Vysokou školu ekonomickou v Praze (1972). Pedagogicky působil na Vysoké škole zemědělské v Českých Budějovicích. Erhartová Marie (* 1937 Sedlec u Svatého Jana nad Malší) absolvovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích (1955).

Jejich monotematicky vyhraněná tvorba, fotografická profesionalita a cit pro námět inspirovaly různé nakladatele, aby této dvojici vydali od 1959 na 30 knižních titulů v celkovém nákladu více než 1 milion výtisků. Souborné monografie o jižních Čechách interpretují tuto oblast jako obrazově poutavý, historicky a duchovně sourodý celek. Další knižní tituly obsahují tematicky sevřenější okruhy, ať jde o architekturu či krajinu, např. Zámek Hluboká (1963), Český Krumlov (1966), České Budějovice (1980), Krajem Lipna (1980), Velký vrch (1981). Za vrchol fotografické tvorby Josefa a Marie Erhartových jsou považovány jejich monografie věnované Šumavě.

Erhartové obrazově doprovodili na 12 populárních publikací vztahujících se k mykologii. Atlasy hub a houbařské kuchařky provázené stovkami barevných fotografií vycházely ve značných nákladech a často ve více reedicích německy, francouzsky, italsky, švédsky a nizozemsky.

K oblíbenému tématu jihočeské krajiny se Erhartovi vrátili publikací Jihočeský kraj (2005). 

AUTOR:
PhDr. Jaromír Schel

LITERATURA:
  •      ERHART, Josef a ERHARTOVÁ, Marie. Jižní Čechy: [fot. publ.]. 1. vyd. Praha: Olympia, 1970. [38] s., 150 s. obr. příl., 16 s. barev. obr. příl.

  •      STEHLÍK, Ladislav. Úvod. In: ERHART, Josef a ERHARTOVÁ, Marie. Šumava. Vyd. 1. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1965. 145 s.

  •      ZÁLOHA, Jiří. Šumava od A do Z. 1. vyd. České Budějovice: Růže, 1972. 214 s., [94] s. fot. příl.