ZAVŘÍT MENU

Atelier 8000

Přední českobudějovická projektová kancelář, založená 1988, tehdy ještě jako součást Projektového ústavu obchodu v Brně, architekty J. Stříteckým a M. Krupauerem.

Jejich práce se vyznačují používáním vrcholných stavebních technologií a materiálů, kterými dosahují hmotových a prostorových výrazů, odpovídajících přelomu tisíciletí.

V Českých Budějovicích byly podle projektů Atelier 8000 autorské dvojice Krupauer – Střítecký realizovány stavby: 1989 bytový dům na nároží Šrámkovy Kostelní ulice; 1989—1993 depozitář Jihočeské vědecké knihovny Na Sadech; 1990—1991 Fitness centrum Pouzar na sídlišti Vltava; 1993 hotel Atlas Kostelní ulici; 1994 obchodní dům Elektro-Helmich Otakarově ulici; 1994 hlavní pobočka Československé obchodní banky na Lannově třídě; 1994—1995 nákupní centra Terno plus, Roller Baumax na Strakonické třídě; 2001—2003 rekonstrukce a dostavba 1. JVSSeverní ulici; 2001—2002 adaptace Česko-anglického gymnázia Třebízského ulici; 2001—2005 obchodně společenské centrum IGY na nároží Pražské třídy Pekárenské ulice; dopravně obchodní centrum MercuryNádražní třídě z roku 2006 a rozlehlá multifunkční hala severního vstupu do Výstaviště České Budějovice z roku 2011, provozní areál Povodí Vltavy z roku 2014, objekty splavněné Vltavské vodní cesty, zejm. plavební komora a přístav–marina České Vrbné z roku 2016 či dostavba obchodně společenského centra IGY 2 z roku 2017.

Mimo České Budějovice byly realizovány stavby: 1994—1995 rekonstrukce a dostavba České komory advokátů na Národní třídě v Praze; 1994—1995 Dům s pečovatelskou službou v Horažďovicích; 1996—2001 jako generální projektant návrhu J. Nouvela na administrativně obchodní centrum Zlatý anděl v Praze a 1998—2001 obchodně administrativní centrum Stará celnice na náměstí Republiky v Praze.

Ve sbírkách moderního umění Národní galerie v Praze jsou zastoupeny návrhy Československé obchodní banky v Českých Budějovicích, Fitness centra Pouzar v Českých Budějovicích a Domu s pečovatelskou službou v Horažďovicích. Jejich projekty byly vybrány jako součást zastoupení České republiky na Světovém bienále architektury v Benátkách 1996.