ZAVŘÍT MENU

ústav hluchoněmých

Specializované školské zařízení s nepřetržitým provozem pro děti a mládež s kombinovanými vadami, které se stará o děti denně docházející do školy, o děti internátní a též o děti, jimž pro nevyhovující rodinné prostředí nařídil soud ústavní výchovu.

Diecézní ústav pro hluchoněmé v Českých Budějovicích  |  Krajský ústav pro hluchoněmé děti v Českých Budějovicích  |  Zvláštní škola internátní pro neslyšící  |  Speciální škola internátní pro sluchově postižené  |  Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené  |  Mateřská, základní a střední škola pro sluchově postižené

Založil jej 1871 českobudějovický biskup J. V. Jirsík jako 5. zařízení tohoto druhu v českých zemích. Ú. h. byl financován z příspěvků podpůrného Spolku pro vydržování ústavu hluchoněmých (1871—1956), z darů a nadací. Jeho sídlem se stala bývalá budova učitelského ústavuRiegrově ulici. Místa učitelek a vychovatelek zastávaly zpočátku téměř výhradně řeholnice z Kongregace Školských sester de Notre Dame. Na konci 1871 bylo zahájeno vyučování se 14 žáky a 3 pedagogy.

Ú. h. se postupně rozrůstal a několikrát byl reorganizován (už 1873 zde bylo umístěno 50 dětí a bylo nutno rozšířit stávající budovu). V roce 1950 byl ústav postátněn a od ledna 1951 do srpna 1956 byl dočasně umístěn v objektu zámku ve Stráži nad Nežárkou. Od roku 1957 byli do struktury ú. h. postupně začleněni i žáci nově otevřené dvoutřídní Národní školy pro nedoslýchavé. Do konce téhož roku musely všechny řeholnice, které odmítly vystoupit z kongregace, ústav opustit. Poslední změny proběhly po roce 1989. V současnosti je v jeho rámci zajišťována výuka ve Speciální  mateřské škole, Zvláštní škole, Speciální základní škole, Pomocné škole, Praktické škole Odborném učilišti (sklenářské práce). Od 1990 je součástí zařízení také Speciální pedagogické centrum pro sluchově postižené,  které poskytuje dlouhodobou výchovně-vzdělávací péči dětem od narození do 6 let věku a zajišťuje integraci sluchově postižených dětí do všech typů škol.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

církevní ústavy    |   školství 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. vyd. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1997. 235 s. ISBN 80-7216-006-0.

    [s. 77—78.]
  •      Památní kniha diecézního ústavu pro hluchoněmé v Č. Budějovicích od r. 1871 (do roku 1949). Rukopis z archivu ústavu.

  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Ústav pro další vzdělávání učitelek domácích nauk České Budějovice, knihy 1 a 2, Pamětní knihy 1920—19401941—1948.

  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Ústav pro další vzdělávání učitelek domácích nauk České Budějovice, knihy 1 a 2, Pamětní knihy 1920—19401941—1948.