ZAVŘÍT MENU

Železný most

Stavba překonávající koryto řeky Malše a komunikačně propojující Biskupskou ulici ulicí F. A. Gerstnera.

V létě 1827 zde byl postaven dřevěný most, který sloužil výhradně pro trať koněspřežní železnice a začal být proto označován jako Železniční most. Po zániku koněspřežní dráhy 1870 došlo k jeho úpravě pro běžný provoz a 1874 k celkové přestavbě, neboť v souvislosti s rozvojem továrny Koh-i-noor Hardtmuth získával na komunikačním významu. Dřevěná konstrukce byla 3. 9. 1888 stržena při povodni. Roku 1889 ji proto nahradila železná konstrukce se dvěma charakteristickými nýtovanými oblouky, kterou dodaly za 30 550 zlatých železárny v Sobotíně u Šumperka. Mostu se začalo říkat Železný. Celková přestavba Železného mostu proběhla 1989—1991 za součinnosti státního podniku Silnice České Budějovice, Vítkovických železáren, Krušnohorských strojíren a dalších dodavatelských firem. 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Když nejdelší most vedl přes rybník. In: Českobudějovické listy: Jihočeské listy. České Budějovice. Vydavatelství Vltava, 25. 7. 1997, č. 172. ISSN 1210-5023.