ZAVŘÍT MENU

Slévárna České Budějovice

Největší producent ocelových odlitků pro železnice, automobily, armatury a elektromotory v České republice, sídlící v Českých Budějovicích, Okružní ulice č. 1.

Slévárna Škoda

Stavba slévárny byla zahájena 1. 2. 1961. Plány zpracovala Kovoprojekta Praha, dodavatelem stavební části byly Vodní stavby Tábor, technologické Škoda Plzeň. Zde také probíhalo zaškolení pro klíčové profese. Náklady činily 400 milionů korun. Vzhledem k minimální tradici slévárenské výroby ve městě bylo od 1. 9. 1965 v činnosti i vlastní učiliště. Zahájení výroby probíhalo postupně v období 1964—1965, investiční výstavba byla ukončena 1967. Komplex zahrnoval 80 objektů na ploše 73 ha: modelárnu, tavírnu s elektrickými obloukovými a indukčními pecemi na zpracování železného šrotu, formovnu, čistírnu a strojírnu pro opracování odlitků, laboratoře, zkušebny, defektoskopické středisko a pomocné provozy. V roce 1983 dosahovala výroba 31 900  t, 88 % výrobní náplně tvořily odlitky s převahou uhlíkové a nízkolegované oceli. Původně existovala slévárna jako pobočný závod koncernu Škoda Plzeň, od 30. 3. 1990 jako samostatná Slévárna České Budějovice, státní podnik. Od 1. 12. 1996 byla v majetku Trival a. s., jejímž majoritním vlastníkem byly Železárny a drátovny Bohumín. Společnost Trival získala slévárnu v privatizační soutěži za 240 milionů korun. Pracovalo zde 1 100 zaměstnanců. Roku 1996 bylo vyrobeno 9 000  t odlitků, došlo k útlumu výroby. Na společnost Trival, a. s. byl 9. 8. 1999 vyhlášen konkurz a slévárna se ocitla v likvidaci.

Administrativní budova sléváren byla odkoupena v dražbě městem a po přestavbě zprovozněna od 2004 jako ubytovna se zvláštním režimem pro neplatiče nájemného a bezdomovce. Slévárnu převzala 1999 společnost ČKD Kutná Hora, a. s. (vlastník dalších sléváren v Kutné Hoře a v Chrudimi). Výrobním sortimentem se staly od 2004 ocelové odlitky pro kolejová vozidla, zejm. pro nákladní vagony. Slévárna České Budějovice měla k 2005 na 740 zaměstnanců, obrat za 2004 činil 780 milionů Kč; 100 % výroby směrovalo na export, hlavně do USA, Kanady, Ukrajiny a v menší míře i do Austrálie. Slévárna byla jedním z mála evropských výrobců, který měl v daném sortimentu významné postavení na americkém trhu. 

V roce 2007 přešla Slévárna České Budějovice do vlastnictví SCB Foundry, a. s. Po desetiletí spojeném s krizí a nízkou poptávkou byl v důsledku insolvence firmy provoz slévárny 2017 uzavřen.