ZAVŘÍT MENU

U Zelené ratolesti

Původně zájezdní hostinec na Husově třídě č. 5.

Zum grünen Ast

Objekt vystavěl 1821 Thaddäus Lanna (1773—1828) a 1831 na podnět A. Lanny byl výrazně přestavěn podle návrhů J. Sandnera za spoluúčasti Josefa Bednaříka.

Jednoposchoďový trojkřídlý dům obklopuje vnitřní nádvoří s kočárovnou. Hlavní severní průčelí s mírně předstupujícími postranními rizality je vrcholně klasicistní. Parter je členěn bosáží. Okna mají plastické nečleněné pětiboké nadokenní římsy s tupě zaostřeným vrcholem. Dvojice symetricky umístěných vchodů uzavírají stlačené oblouky se závěrovými klenáky, pod kordonovou římsou zdůrazňují oba vchody drobné krakorce. Hladké první poschodí má okna podtržena římsami. Nejvýrazněji je členěno jižní průčelí jižního křídla, rozvrženého trojicí (původně čtveřicí) vpadlých polí v celé výši se stlačenými oblouky v širokém bosovaném rámování, připomínající řešení průčelí pražské celnice U Hybernů. Přízemí budovy je sklenuto zčásti valenou klenbou s pětibokými výsečemi, patro je plochostropé. Střecha kočárovny ve dvoře je nesena pouze nárožními válcovými pilíři.

V severním křídle budovy se nacházel původní zájezdní hostinec, v západním stáje a v jižním dílna na spřádání vlny. V objektu byly sklady zboží a byty pro kočí. A. Lanna, který měl 1835—1846 propachtován provoz koněspřežní železnice, prosadil její prodloužení z České ulice k Zelené ratolesti. Roku 1838 k ní byla přivedena manipulační kolej; tím se stal objekt nejsevernějším bodem koněspřežky. Zde bylo zboží překládáno na lodě nebo na formanské vozy a distribuováno dále do vnitrozemí. Od konce 20. století slouží prostory U. Z. r. střídavě jako obchody, kanceláře a restaurace.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

klasicismus a empír    |   Lannové 

AUTOŘI:
PhDr. Ivo Hajn
PhDr. Dobroslav Líbal

LITERATURA:
  •      ŽÁKAVEC, Theodor. Lanna: příspěvek k dějinám hospodářského vývoje v Čechách a v Československu. V Praze: Spolek československých inženýrů, 1936. 347 s.