ZAVŘÍT MENU

svatý Auratian [Auracián]

Patron Českých Budějovic, raně křesťanský mučedník zobrazovaný jako mladý římský voják s mečem a palmovou ratolestí, někdy s vavřínovým věncem nad hlavou nebo při popravě stětím; římský voják umučený v době pronásledování křesťanů a pohřbený v Kalixtových katakombách.

Papež Urban VIII. (1568—1644) věnoval ostatky 1643 Ludvíku z Rosenheimu, provinciálovi česko-rakouské provincie kapucínského řádu, s určením pro České Budějovice. Roku 1644 byly ostatky spolu s ověřovací listinou (autentikou) a apoštolským listem Urbana VIII. z 2. 10. 1643, zakazujícím oddělení jakékoli části relikvie, odvezeny přes Pasov a Prahu do Českých Budějovic, komisí ověřeny (vydána nová autentika) a po příjezdu do města uloženy v kapucínském konventu u kostela svaté Anny. Z roku 1665 pochází zachovaný stříbrný pozlacený relikviář, který vytvořil zlatník Abraham Hoffmann z iniciativy českobudějovického děkana Tomáše Cucula. Roku 1667 byl v obnoveném kostele svatého Mikuláše dokončen oltář světce v severní boční kapli, dílo sochaře Johanna Woratha (1605—1680) a vídeňského malíře Matthäuse Mannagetty (1630—1680). Dne 3. 8. 1670 byly světcovy ostatky slavnostně přeneseny do znovuvysvěceného farního kostela a uloženy do tohoto oltáře. Později byly přemístěny do mřížkou zdobeného výklenku v severní zdi jižní kaple Smrti Panny Marie tohoto kostela a před 1785 byly uloženy do tumby hlavního oltáře. Roku 1785 byly ostatky uloženy do tumby hlavního oltáře, jehož nástavec byl opatřen obrazem svatého Auratiana, 1913 do skleněné skříňky v rámci bočního oltáře v lodi kostela, pro jehož retabulum namaloval nový obraz světce F. B. Doubek. Po roce 1969 byly ostatky přemístěny do mřížkou zdobeného výklenku v severní zdi jižní boční kaple. Od 2014 jsou konzervované ostatky v barokním relikviáři každoročně nošeny v procesí a vystavovány veřejné úctě. V roce 2014 proběhl před restaurováním relikviáře antropologický průzkum ostatků svatého Auratiana a byl odebrán vzorek kosti pro datování. Jedinec byl zařazen do kategorie dospělý, vykazující spíše ženské pohlavní znaky. V horní čelisti byla zjištěna anomálie – mesiodens, genetická vada, která může způsobit rozštěp patra a řadu dalších změn. Vzorek kosti byl datován do 2. století n. l. Na kostech uložených v relikviáři bylo použito zlacení a to zlatou fólií ryzosti 23 karátů. Při zpracování vzorků byl objeven i vosk, datovaný do poloviny 17. století.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

poutě a procesí 

AUTOR:
Mgr. Hynek Rulíšek

LITERATURA:
  •      ČERNÝ, Jiří. Poutní místa Českobudějovicka a Novohradska: Českobudějovicko, Hlubocko, Lišovsko, Novohradsko, Trhosvinensko, Vltavotýnsko. Vyd. 1. České Budějovice : Veduta, 2004. 199 s. ISBN 80-86829-03-0.

    [s. 66—67.]
  •      REBAN, Karel. Po stopách sv. Auraciána, patrona města Českých Budějovic. Časopis katolického duchovenstva 59, 1918.

    [s. 422, 530.]
  •      RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. Vyd. 1. V Hluboké nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 2005. [500] s. ISBN 80-85857-48-0.

  •      Sv. Auracián v českobudějovické katedrále. České Budějovice: Děkanství u sv. Mikuláše, 2015. 22 stran. ISBN 978-80-270-0845-2.