ZAVŘÍT MENU

Nové Vráto

Základní sídelní jednotka části obce České Budějovice 4 na východním okraji aglomerace.

Neu Brod

Převážně dělnické a zaměstnanecké domky vznikaly od začátku 20. století poblíž cihelny, dvou smaltoven a dalších průmyslových objektů při silnici do Třeboně, z nichž část ležela již na katastru Českých Budějovic. Nové Vráto existovalo jako místní část osady a obce Vráto; 1930 zde žilo 752 obyvatel v 82 domech. Od 1952 spadalo Nové Vráto jako součást osady Vráto pod České Budějovice. V roce 1960 bylo ustaveno jako jejich osada, která zahrnovala i úsek místní části Nové Hlinsko, zatímco Vráto se stalo samostatnou obcí. Roku 1970 Nové Vráto pokleslo na základní sídelní jednotku části obce České Budějovice 4. Sčítání 1961 vykázalo 876 obyvatel, 2001 191 domů a 695 obyvatel, 2011 dokonce 229 domů a 918 obyvatel.

Nové Vráto představuje nově vzniklý sídelní útvar, situovaný na historickém katastru západně od staré vsi Vráto, severozápadně od Hlinska a severovýchodně od části Nového Hlinska.

Podstatná část řadové zástavby vznikla po druhé světové válce. V roce 1934 byla postavena obecná škola, před níž byl 1938 odhalen pomník Tomáše Garrigue Masaryka (1850—1937). V tomto období se růst Nového Vráta zastavil, neboť převažovalo budování nových a rozšiřování starých průmyslových závodů. Nové Vráto vždy bylo periferním průmyslovým předměstím Českých Budějovic bez výraznějších urbanistických či architektonických kvalit

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

části města    |   průmysl    |   urbanistický vývoj