ZAVŘÍT MENU

Bartuška Josef

básník, výtvarník, fotograf, publicista, hudebník a pedagog

* 28. 5. 1898, Rozovská myslivna u Týna nad Vltavou
† 9. 10. 1963, Rudolfov

Obecnou školu navštěvoval v Úsilném. V jihočeské metropoli začal studovat na státní reálce, potom si však v souladu s rodinnou tradicí zvolil pedagogické povolání a z kvarty přešel 1913 na český učitelský ústav, kde 1917 maturoval. Čtyři roky vyučoval přímo v Českých Budějovicích, působil také v Borovanech, Úsilném, Chotýčanech, Libníči, od 1924 v menšinové škole v Českých Velenicích, pak na škole ve Vrátě. V roce 1942 byl jmenován řídícím učitelem na obecné škole v Rudolfově, kde působil až do důchodu 1959.

Ve své básnické tvorbě se přiklonil k meziválečným avantgardním proudům. Pod vlivem Wolkrova lyrismu a Nezvalova poetismu koncipoval zejm. své první sbírky, v nichž zaznívaly i regionální motivy (např. Vitorazsko, 1927; Jižní Čechy, 1928; Český Krumlov, 1928; spolu s Jaromírem Hořejšem sbírku Krajina ve vřesu, 1929); sbírky Infinitivy (1929) a Kornout (1931) napsal a vydal společně s O. Nouzou. Později se přiklonil k spirituální poloze básnické výpovědi, např. Klece dní (1936). V období 1931—1936 redigoval avantgardní českobudějovický časopis Linie, věnoval se artificialismu, kolážím, hudbě a fotografické tvorbě. Psal též o výtvarnictví a o výtvarné výchově dětí. S. Cífka vydal výbor z jeho básní, kreseb, grafik a fotografií Rytíř české řeči (1975). Jihočeská vědecká knihovna vydala 2015 monografii o jeho básnickém díle od Veroniky Košnarové (*1981). Jeho fotografická tvorba ze 30. a 40. let byla 2016 souborně prezentována na výstavě Alšovy jihočeské galerie.

 

AUTOR:
doc. PhDr. Vladimír Novotný Ph.D.

LITERATURA:
  •      FORST, Vladimír, ed. a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1, A-G. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0797-0.

  •      VALTER, Karel. Linie: vzpomínky na českobudějovickou avantgardní uměleckou skupinu a lidi kolem ní.
    1. vyd. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1980. 136 s., [20] s. obr. příl.

  •      KOŠNAROVÁ, Veronika. Kouzelník s hračkami, hledač nových krás: básnické dílo Josefa Bartušky v kontextu tvorby skupiny Linie a meziválečné avantgardy. Vyd. 1. V Českých Budějovicích: Jihočeská vědecká knihovna, 2015. 197 s. ISBN 978-80-86964-10-2.