ZAVŘÍT MENU

Nouza Oldřich

básník a výtvarník

* 21. 5. 1903, Doudleby
† 25. 5. 1974, Praha

V Českých Budějovicích vystudoval 1918—1922 český učitelský ústav, 1922 maturoval. Do roku 1945 vyučoval na školách v jižních Čechách, od 1954 se usadil v Praze, mj. pracoval v redakci nakladatelství Mladá fronta. Své první verše uveřejňoval v Linii, kterou spoluvytvořil jako typ regionálního uměleckého časopisu. V ní také publikoval teoretické studie o umění. S Jos. Bartuškou vydal společné sborníky veršů a kreseb Infinitivy (1929) a Kornout (1931), označené za tzv. imaginární poezii. Po 1935 se stejně jako Jos. Bartuška, N. Frýd aj. stal spolupracovníkem českobudějovické kulturní skupiny a stejnojmenné literární revue Jih, redigované Karlem Cvejnem (1911—1986). Ta usilovala mj. o politické a hospodářské řešení tzv. jihočeské otázky. V literární sféře polemizoval s meziválečnými autory ruralistického směru. První samostatnou lyrickou sbírku vydal 1939 (Rozmluva přes plot). O dva roky později zaujal knihou veršů Z žebrácké brašny. Po druhé světové válce psal politickou poezii, je také autorem knížky pro děti Na slunečné stráni (1954). 

AUTOR:
doc. PhDr. Vladimír Novotný Ph.D.

LITERATURA:
  •      CÍFKA, Stanislav a kol. Literatura - Divadlo. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1984. 195 s., [48] s. fot. příl. Jihočeská vlastivěda. Řada A.

  •      VALTER, Karel. Linie: vzpomínky na českobudějovickou avantgardní uměleckou skupinu a lidi kolem ní.
    1. vyd. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1980. 136 s., [20] s. obr. příl.