ZAVŘÍT MENU

nádraží (autobusové)

Prostory a zařízení na odbavování autobusových spojů.

Stanoviště byla zřizována na různých místech města, např. v Rudolfovské třídě, na Senovážném náměstí, po 1945 zejm. před budovou železničního nádraží. Od 1952 byla soustředěna v prostoru mezi Dvořákovou ulicí, Žižkovou třídou Nádražní třídou (původně Koňský trh, později YMCA). Zde bylo postaveno provizorní dřevěné autobusové nádraží. V období 1986—1990 vznikla podle projektu L. Erbana výpravní budova s obslužnými prostory pro cestující, řidiče a dispečink, jejíž halou denně procházelo asi 2 000 osob. K nádraží patřilo 33 stanovišť, z nichž ve všední dny odjíždělo na 80 linkách asi 450 autobusů (1997). V září 2005 byla demolicí objektu a zřízením provizorních stanovišť v prostoru železničního nákladového nádraží zahájena celková přestavba. Blok Dopravně obchodního centra s autobusovým nádražím České Budějovice (DOC) na ploše 120 x 120 m spojuje dopravní a obchodní funkci. Podzemní dvoupodlažní parking s kapacitou 769 parkovacích stání přímo navazuje na podchod pod Nádražní třídou a na vlakové nádraží. Dvě nadzemní podlaží jsou určena pro hypermarket, prodejní plochy, služby, restaurace a občerstvení. Na střeše objektu v úrovni 3. nadzemního podlaží je situována vlastní plocha autobusového nádraží s vytápěnou nájezdovou rampou z Dvořákovy ulice. Dvoupodlažní nástavba na střeše  je pokračováním části železobetonového skeletu s obvodovým pláštěm z kovového sendvičového systému. Nejvyšší 4. nadzemní podlaží slouží jako objekt správní budovy ČSAD JIHOTRANS a technické prostory centra. Investorem stavby, realizované na základě projektu Atelieru 8000 společností Skanska CZ je CB Mercury Center a. s. Praha.