ZAVŘÍT MENU

Bumerin

Největší zvon na Černé věži.

Bumerina  |  Pumerina  |  Pummerin

Původní zvon, který ulil 1507 zdejší zvonař a puškař Mikuláš, vážil asi 4 627 kg a visel na staré kostelní věži; 1573 byl přenesen na nově stavěnou Černou věž. Pro hluboký hlas se mu začalo říkat B., 1723 praskl a v srpnu 1723 ho linecký zvonař Sylvius Kreutz přelil do dnešní podoby. B. vyzváněl spolu s ostatními zvony při slavnostech, sám zvonil při úmrtí hlavy státu, biskupa nebo starosty města, na Zelený čtvrtek a před slavnými bohoslužbami. Jednotlivými údery na B. (šturmováním) věžný ohlašoval požární poplach. Před válečnými rekvizicemi 1917 zachránil B. zdejší rodák Oskar Freund, působící tehdy na ministerstvu války ve Vídni. Zvon B. visí ve vyšším zvonovém patře Černé věže, váží 3 429 kg, má průměr 181 cm a výšku 147 cm. Na plášti je reliéf Panny Marie Budějovické, svatého Mikuláše, svatého Donáta patrně svatého Auratiana a latinský nápis ve dvou řádcích: HOC OPVS DEO B: V: MARIAE SS: NICOLAO AVRATIANO DONATO IN HONOREM FABRIPARATVM DEPELLAT LONGE FVLMINA – BELLA LVEM VERBVM CARO FACTVM IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM ANNO MDCCXXIII SILVIVS KREYZ LINCENSIS ME FVDIT (tj. Toto dílo ku poctě Boha, blahoslavené Panny Marie, svatých Mikuláše, Auratiana, Donáta učiněno jest, nechť zahání blesky, válku, příval. Slovo učiněno Tělem. Ježíš Nazaretský, král židovský. Léta 1723 Sylvius Kreutz z Lince mě ulil). 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Soupis zvonů na okrese České Budějovice před válečnou rekvizicí z let 1941—1942. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2013, č. 5. ISSN 1804-3186.

    [s. 117—157]