ZAVŘÍT MENU

Moldavia

Tiskárna, vydavatelství a nakladatelství německého tisku a německé knižní produkce v Českých Budějovicích 1897—1945.

Verlagsanstalt Moldavia  |  Zeitungsverlag Moldavia  |  F. X. Reitterer & Comp.

Roku 1897 založil F. X. Reitterer pod heslem Bauern, seid einig! nejprve agrární týdeník Dorfbote, brzy nato dal podnět i k založení nezávislé rolnické strany. Na podobném stavovském základě založil organizaci řemeslníků a zasvětil jí list Der Handwerker (1906). Obě tiskoviny nebyly určeny jen jižním Čechám, pro něž ostatně vycházely již jeho noviny Südböhmische Volkszeitung (1901), ale měly v českých zemích k dispozici jazykový okruh všech pohraničních oblastí včetně moravskoslezských. To platí zvláště pro další týdeníky Deutsch-schlesische Rundschau (1911) a Deutsch-mährische Rundschau (1913).

Po koupi listu Budweiser Zeitung (1911) se firma označovala jako Zeitungsverlag Moldavia, byť vydávala také knihy. Roku 1919 vznikla dokonce edice šumavské literatury Böhmerwäldler Dorfbücher. V letech 1924—1933 vycházel v Moldavii významný měsíčník pro šumavskou vlastivědu Waldheimat, který zanikl v období hospodářské krize. Politický vývoj s nástupem nacismu obsahově poznamenal i produkci Moldavie. Roku 1945 její budovy u českobudějovického nádraží zasáhly americké bomby. Smrt někdejšího ředitele F. Davida v květnových dnech a převzetí Moldavie do české národní správy byly předzvěstí zániku nakladatelství.

AUTOR:
Mgr. Jan Mareš

LITERATURA:
  •      Franz X. Reitterer ein Sechziger: eine Sammlung von Aufsätzen, welche anläßlich der Vollendung seines sechzigsten Lebensjahres erschienen sind. Budweis : "Moldavia", 1928. 130 s.