ZAVŘÍT MENU

Humpolec z Tuchoraze a Doubravice Mikuláš

českobudějovický měšťan, komorník při deskách zemských

* asi 1510
† 1574, Praha

Byl potomkem pražské nobilitované rodiny. Na přímluvu svého bratra Oldřicha Humpolce z Prostiboře († 1552), právního zástupce Českých Budějovic, se mohl 1539 usadit ve městě a oženit se s Magdalenou, dcerou postříhače Jiřího Weisse († 1539), s níž získal velký nemovitý majetek.

Při vojenském tažení do Uher 1543 byl velitelem městského oddílu. Roku 1547 se stal mluvčím části měšťanů, kteří požadovali, aby se České Budějovice v odboji českých měst proti Habsburkům postavily na jejich stranu.

Městu prodal 1550 tzv. Suchý dvůr a koupil Mládský dvůr (Červený dvůr) a Mládský mlýn. Téhož roku se stal dvořanem Viléma z Rožmberka (1535—1592) a dosáhl vysokého postavení jednoho ze čtyř regentů. Za věrné a užitečné služby dostal 1555 do zástavní držby ves Doubravici, jejíž název připojil k predikátu svého jména. Vilém z Rožmberka mu 1561 dopomohl stát se komorničním starostou při deskách zemských. Roku 1565 koupil ves Srubec. Svůj dům na náměstí Přemysla Otakara II. prodal 1568 a pobýval v Českém Krumlově. Jeho synové Václav Mikuláš žili na Mládském mlýně a proviňovali se častými výtržnostmi. V letech 1569—1570 M. Humpolec z Tuchoraze a Doubravice znepřátelil s rožmberským regentem Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan (asi 1535—1604) a vedl s ním neúspěšný spor u zemského soudu. 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Mikuláš Humpolec z Tuchoraze v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1999, sv. 68. ISBN:80-86260-05-4

    [s. 47—62.]