ZAVŘÍT MENU

Hrabánková Magdalena

ekonomka, první rektorka Jihočeské univerzity (celkově čtvrtá v rektorském úřadu; 2011)

* 6.  3.  1941, Praha
† 30.  8.  2011, Chorvatsko

Absolvovala Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. V roce 1999 obhájila na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity habilitační práci v oboru Organizace a řízení podniku, 2004 byla jmenována profesorkou v oboru Odvětvová ekonomika a management na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.
Od roku 1996 působila na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V letech 2004—2006 byla děkankou Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, 2007—2011 byla první děkankou nově založené Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity a od 1. 3. 2011 stála šest měsíců v čele celé univerzity. Pedagogicky a vědecky působila na katedře strukturální politiky Evropské unie a rozvoje venkova Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. K této problematice vydala řadu monografií, odborných studií a článků.
Univerzita sv. Štěpána v Gődőllő jí udělila za dlouhodobou odbornou spolupráci čestnou profesuru (2007) a za dlouholetou publikační a vědecko-výzkumnou činnost čestný doktorát (2011). V letech 2000—2002 byla poradkyní předsedy vlády České republiky, od roku 2002 působila jako členka sekce ministra zemědělství. 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      Rektorka JU prof. M. Hrabánková převzala čestný doktorát Univerzity v Gődőllő — Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [online]. Copyright © Copyright 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [cit. 23.05.2019]. Dostupné z: http://www.jcu.cz/old/Members

         /bumbova1/novinky/rektorka-ju-prof.-m.-hrabankova-prevzala-cestny-doktorat-univerzity-v-godollo