ZAVŘÍT MENU

Neumann Jan Nepomuk

kněz, čtvrtý filadelfský biskup, první americký světec

* 28. 3. 1811, Prachatice
† 5. 1. 1860, Filadelfie (Pennsylvania, USA)

Narodil se jako 4. dítě české matky a německého otce. Po absolvování městské školy v rodném městě (1817—1823) studoval na piaristickém gymnáziu (1824—1829), filozofickém ústavu (1829—1831) a v biskupském semináři (1831—1833) v Českých Budějovicích. V teologických studiích pokračoval v Arcibiskupském semináři v Praze (1833—1835). Závěrečné zkoušce se podrobil v diecézním semináři v Českých Budějovicích, byl uznán způsobilým k přijetí kněžského svěcení, ale vzhledem k nadbytku kněží v diecézi mu nebylo uděleno. Odpověděl proto na žádost severoamerické diecéze ve Filadelfii, která hledala katolické misionáře znalé německého jazyka, a v květnu 1836 se vylodil v New Yorku, kde byl 25. 6. vysvěcen na kněze. V letech 1836—1840 misionářsky působil v oblasti Niagarských vodopádů (Buffalo, Williamsville, Baltimore aj.), kde žilo mnoho německých rodin. V říjnu 1840 vstoupil v Pittsburghu do kongregace redemptoristů (řeholní sliby složil 16. 1. 1842 v Baltimore).

Papež Pius IX. (1792—1878) jej jmenoval 1. 2. 1852 biskupem ve Filadelfii (biskupské svěcení mu bylo uděleno 28. 3. 1852 v Baltimore). V souvislosti se svou účastí na vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie v Římě (8. 12. 1854) krátce navštívil jak České Budějovice, kde se 31. 1. 1855 setkal s biskupem J. V. Jirsíkem, tak i rodné Prachatice. Po návratu do USA se zaměřil na zlepšení správy filadelfské diecéze, která zahrnovala území 67 000 km2 (mj. založil přes 80 kostelů a asi 100 škol), a na výstavbu filadelfské katedrály (dokončena 1859). Krátce poté se, zcela vyčerpaný a nemocný, zhroutil na ulici ve Filadelfii a ani včasná pomoc mu život nezachránila. Byl pohřben v redemptoristickém kostele svatého Petra ve Filadelfii.

Papež Pavel VI. (1897—1978) jej 13. 10. 1963 nejprve blahořečil a 19. 6. 1977 prohlásil za svatého. V Českých Budějovicích působí od 1991 Biskupské gymnázium Jana Nepomuka Neumanna a  v roce 2005 byl v Prachaticích otevřen Hospic sv. Jana N. Neumanna. Roku 2011 proběhly oslavy 200. výročí světcova narození v USA, v Českých Budějovicích i v Prachaticích. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

církevní spolky a společnosti    |   školství 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      GALVIN, James J. Nový muž pro nový svět : vůně divokých dřínů. 1. vyd. České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 1994. 271 s. ISBN 80-901 602-2-0.

  •      SCHAUBER, Vera a SCHINDLER, Michael Hanns. Rok se svatými. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994. 702 s. ISBN 80-85527-75-8.

    [s. 7.]
  •      STARÝ, Václav. Jan Nepomuk Neumann a Prachatice. Česko-bavorské výhledy, 1992, č. 10.