ZAVŘÍT MENU

Diecézní charita

Humanitární organizace působící v rámci českobudějovické diecéze; účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou.

Diecézní charita České Budějovice

Dekretem biskupa A. Lišky byla 1. 12. 1991 ustavena v Českých Budějovicích Diecézní charita, která spolu s arcidiecézní charitou a ostatními diecézními charitami naplňuje program České katolické charity pomáhat člověku v nouzi bez ohledu na vyznání, rasu či národnost; veškeré služby jsou bezplatné. Diecézní středisko českobudějovické charity sídlí v Kanovnické ulici.

Diecézní charita provozuje v rámci českobudějovické diecéze celkem 10 různých zařízení, např. Poradnu Eva (pro ženy a dívky v nouzi), Občanskou poradnu (v oblasti klasického občanského poradenství), Poradnu pro uprchlíky a migrantyIntervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím,  Dům sv. Františka – dům chráněnného bydlení pro seniory, Dobrovolnické centrumAdopce na dálku, Humanitární a rozvojovou pomoc.

Součástí Diecézní charity je celkem 40 farních či oblastních charit v rámci českobudějovické diecéze. Jednou z nich je Městská charita České Budějovice, jejíž středisko se nachází na Žižkově třídě. Další pracoviště má v Jizerské ulici (pečovatelská služba a Domino – centrum denních služeb pro lidi s handicapem) a v Riegrově ulici (Azylový dům svatého Pavla pro muže s nízkoprahovým denním centrem pro bezdomovce). Dále poskytuje služby v oblasti sociálněprávního poradenství, vězeňské korespondence či osobní asistence. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

církevní ústavy    |   sociální péče 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      Katalog diecéze českobudějovické L.P. 1996: neměnná část. Vyd. 1. České Budějovice : Biskupství českobudějovické, 1996. 267 s.

    [s. 10—11.]
  •      Katalog diecéze českobudějovické L.P. 2005: proměnná část. 1. vyd. České Budějovice: Katolická církev, 2004. 131 s.

    [s. 122—129.]