ZAVŘÍT MENU

Mertl Věroslav

spisovatel, manžel sochařky A. Mertlové

* 30.  3.  1929, Chrášťany u Týna nad Vltavou
† 20.  5.  2013, České Budějovice

Po studiu na českobudějovické Obchodní akademii (1945—1949) pracoval jako úředník, 1968—1970 jako redaktor nakladatelství Růže. Zde také založil a vedl literární měsíčník Arch, po 4 číslech zakázaný. V období 1971—1991 byl tajemníkem Okresního výboru Československé strany lidové v Českých Budějovicích.

V 70. letech psal fejetony a sloupky do Lidové demokracie. Jeho lyrizované povídky, navazující mj. na tvorbu Jana Čepa (1902—1974) a shrnuté do knih Stín blaženosti (1969), Poledne (1971), Sad (1976) a Podzimní svit (1984), jsou sondami do psychologie, morálky a vztahů soudobých lidí. Těžiště jeho křesťansky inspirované tvorby je v nadčasových románech – metaforách, pojednávajících o lidské etice v minulosti a v současnosti: Dům mezi větrem a řekou (1978, 2001), Rezavý déšť (1981), Pád jasnovidce (1986), Mlčení věžních hodin (1989) a Hřbitov snů (2000, 2001). Do svého myšlenkového světa dal nahlédnout ve třech knihách literárních deníků a esejů Kruhy pod očima (1995, 2005 a 2014). Fejetony a medailony publikované mj. v denním tisku sebral do knih Přemítání o věcech vezdejších (1997) a Tiché zahrady (1998). Výbor z básnické tvorby vydal pod názvem Zjasněná noc (1995), básněmi v próze Letokruhy (2000) doprovodil lyrické kresby J. Müllera, esejistickými texty reliéfy A. Mertlové, reprodukované v knize Křížová cesta (1993). Bilanční je kniha pamětí Časy a nečasy. Některé jeho knihy byly přeloženy do němčiny a polštiny a oceněny domácími i zahraničními cenami. V roce 1996 ho český PEN-klub nominoval na Cenu Karla Čapka a v roce 2001 mu byla udělena Státní cena za literaturu. V. Mertl je zastoupen v českých a německých literárních antologiích. Byl čestným předsedou Jihočeské obce spisovatelů

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

literatura 

AUTOŘI:
doc. PhDr. Vladimír Novotný Ph.D.
doc. Robert Sak

LITERATURA:
 •      FUČÍK, Bedřich. Píseň o zemi. 1. kniž. vyd. Praha : Melantrich, 1994. 445 s. Dílo Bedřicha Fučíka ; sv. 4. ISBN 80-7023-178-5.

  [s. 169—280.]
 •      Kdo je kdo v Obci spisovatelů: who's who. Vyd. 2., rozš. Praha: Obec spisovatelů, 2005. 159 s. ISBN 80-239-4027-9.

 •      Med J., 1996: Nad dílem Věroslava Mertla. Proglas č. 8.

  [s. 33 – 34.]
 •      JANOUŠEK, Pavel, ed. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2, M-Ž. 1. vyd. Praha : Brána : Knižní klub, 1998. 791 s. ISBN 80-7243-014-9.

  [s. 54—55.]
 •      MERTL, Věroslav. Časy a nečasy: malé paměti. Vyd. 1. České Budějovice: Růže, 2005. 140 s., [15] s. obr. příl. ISBN 80-903485-6-4.

 •      PRŠÍNOVÁ, Tamara, ed. Věroslav Mertl: (*1929): soupis díla. Vyd. 1. V Českých Budějovicích: Jihočeská vědecká knihovna, Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2011, 159 s. ISBN 978-80-86964-08-9.

 •      SAK, Robert. Odchod do Radostic? Českobudějovický deník. 2013, č. 120 (24.05.2013), s. 7. ISSN 1802-0798.

 •      GÁLIS, Radek. Ve znamení Růže. Staré město pod Landštejnem: Dauphin, 2022. 154 s. ISBN 978-80-7645-208-4.