ZAVŘÍT MENU

Novotný Václav

pedagog a hudební skladatel

* 21. 9. 1828, Stupčice, okres Benešov
† 12. 7. 1895, České Budějovice

Po působení na venkovských školách na Písecku a Táborsku absolvoval pražský učitelský ústav a 1862 nastoupil v hodnosti prvního učitele na nově vzniklou hlavní školu do Ivančic u Brna; 1870 byl zvolen předsedou českoslovanského učitelského sjezdu v Přerově a 1871 v Táboře. Roku 1873 přesídlil do Českých Budějovic, kde se stal prvním ředitelem české obecné školy Matice školské, vyučoval zpěvu na Jirsíkově gymnáziu a zapojil se do kulturního i veřejného života města. V. Novotný sestavil pro mládež několik zpěvníků, složil různé duchovní spisy pro sborový přednes a množství písní, z nichž mezi nejznámější patří Krásný vzhled je na ten boží svět. Je autorem řady novinových článků s pedagogickým zaměřením, výchovných povídek, čítanek a učebnic. Na Piaristickém náměstí byla Novotnému odhalena 1932 pamětní deska.

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. První ředitel Matice školské. In: Českobudějovické listy: Jihočeské listy. České Budějovice. Vydavatelství Vltava, 3. 7. 1995, č. 154. ISSN 1210-5023.

  •      Pecka J., 1966: Nad zapomenutou pamětní deskou. Jihočeská pravda, roč. 22, č. 224.

  •      Státní okresní archiv České Budějovice, osobní fond Václav Novotný.