ZAVŘÍT MENU

pravoslavná církev

Pravoslavná církev v českých zemích — součást Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (od 1993); v Českých Budějovicích působí pravoslavní věřící od přelomu 19. a 20. století.

Pravoslavná církev byla založena 1918, 1946 se přiznala ke svrchovanosti ruské církve, od níž 1951 získala autokefalitu (naprostou samostatnost). Po rozdělení Československa 1993 byl přijat současný název. Dnes má pravoslavná církev v České republice přibližně 20 000 věřících sdružených ve 2 eparchiích, 12 okružních protopresbyterátech a 80 farních obcích řízených farním shromážděním a sborem starších. Českobudějovická farní obec, čítající přibližně tři desítky aktivních členů, spravuje filiálku v Kaplici a je v rámci Pražské eparchie začleněna do Jihočeského okružního protopresbyterátu.

V prvních desetiletích působení v Českých Budějovicích čítala pravoslavná komunita přibližně 7—11 věřících, zpočátku administrativně přičleněných k táborské farnosti. K dočasnému posílení českobudějovické pravoslavné obce došlo po 1945 zejm. v souvislosti s repatriací volyňských Čechů. Přelom 80. a 90. let 20. století přinesl opětovné oživení činnosti pravoslavné církve v Českých Budějovicích, kdy byla misií jihlavské církevní obce obnovena i českobudějovická pravoslavná farnost (1992). Současně byla vysvěcena pravoslavná kaple svatého Vojtěcha a Všech svatých země České na Husově třídě, kterou pravoslavná církev získala do pronájmu od římskokatolické církve a od městského zastupitelstva za symbolickou cenu. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

kostely a kaple    |   náboženské poměry 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
 •      BOHÁČ, Zdeněk a ALBRECHTOVÁ, Ivana, ed. Atlas církevních dějin českých zemí 1918—1999 [kartografický dokument]. Vyd. v KN 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. 1 atlas (175 s.). ISBN 80-7192-405-9.

  [s. 47—49. + ]
 •      Catalogus saecularis et regularis cleri dioceseos Boemo-Budvicensis pro anno Domini 1827—1948. České Budějovice.

 •      KUBALÍK, Josef. Křesťanské církve v naší zemi. Praha: Univerzita Karlova, 1991. 171 s.

  [s. 40—48.]
 •      SCHAUBER, Vera a SCHINDLER, Michael Hanns. Rok se svatými. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994. 702 s. ISBN 80-85527-75-8.

  [s. 158.]
 •      VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 462 s. ISBN 80-7178-798-1.

  [zvl. s. 28—31.]