ZAVŘÍT MENU

pojišťovny (obecně)

Instituce, které zabezpečují pojištěnce proti důsledkům živelných pohrom, úrazů, nehod aj. nahodilých událostí.

První česká vzájemná pojišťovna zahájila svou činnost v Praze 1827. Rozmach p. nastal v 70. letech 19. století, kdy vznikla životní p. Praha (1868), p. Slavia (1869), p. Koruna (1899) a Hasičská vzájemná pojišťovna (1900). Na počátku 20. století v Českých Budějovicích působily 4 pobočky pražských centrál: Slavia v ulici Na Sadech; První česká všeobecná Lannově třídě; První česká vzájemná pojišťovna a p. Praha v Kanovnické ulici. Po 1909, kdy se rozšířilo pojištění na další odvětví, např. pojištění životní, úrazové, proti vloupání, vzrostl počet p. a jejich poboček. V meziválečném období bylo ve městě zastoupeno 19 domácích p. a asi 5 zahraničních. Během druhé světové války některé p. zanikly, další splynuly s říšskoněmeckými. Po roce 1948 došlo k sjednocení a k zestátnění pojišťovnictví. Prostředky k úhradě ztrát na státním vlastnictví se soustřeďovaly ve státním rozpočtu, na osobním a družstevním majetku v monopolní státní pojišťovně. Po 1990 byly podmínky podnikání v pojišťovnictví nově upraveny zákonem z 26. 4. 1991. K roku 2005 působilo v Českých Budějovicích 20 poboček p.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

pojišťovny (zdravotní)

AUTOR:
Mgr. Václav Vondra

LITERATURA:
  •      MARVAN, Miroslav a CHALOUPECKÝ, Josef. Dějiny pojišťovnictví v Československu. 2. díl, Dějiny pojišťovnictví v Československu (1918-1945). 1. vyd. Bratislava: ALFA KONTI, 1993. 426 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 80-88739-01-2.