ZAVŘÍT MENU

U Křížku

Pomístní název, označující přesněji neohraničený prostor jižně od Husovy kolonie, kterým probíhá východní část Pekárenské ulice.

Pojmenování bylo odvozeno podle již zničeného křížku, který stál od 2. pol. 18. století u Franckovy cihelny. Původně holá nezastavěná vyvýšenina, odkud lze přehlédnout celou českobudějovickou kotlinu, posloužila obráncům města 1619 pro zřízení předsunutého dělostřeleckého opevnění proti stavovskému vojsku. Po polovině 19. století zde vznikly první objekty: Franckova cihelna a židovský hřbitov, později městská pohodnice a u křižovatky s ulicí U Sirkárny byla postavena kolonie nouzových dělnických domů (zbořena asi 1948). Po druhé světové válce došlo k zastavění téměř celého prostoru továrními a provozními objekty podniků Igla, Sfinx, Československá státní automobilová doprava, Barum a dalších. Nadále tvoří jednu z průmyslových zón města s problematickým dopravním přístupem za tratí železnice