ZAVŘÍT MENU

Církev bratrská

Protestantská církev působící v Českých Budějovicích již od 70. let 19. století.

Vznikla 1892 sloučením Svobodné evangelické církve české (založena 1868) se Svobodnou reformovanou církví (založena 1880) za přispění amerických a německých misionářů – kongregacionalistů. Přijetím názvu Jednota českobratrská 1919 se přihlásila i k české reformační tradici. Současný název používá od 1967; 2011 měla v Česku přibližně 11 000 členů sdružených v 76 sborech.

Počátky misijního působení předchůdců Církve bratrské v Českých Budějovicích spadají do 1873, ale samostatný sbor zde prozatím nevznikl. Teprve 1885 byl v Táboře působením kazatele Josefa Kostomlatského (1848—1918) založen jihočeský sbor církve zahrnující Tábor, Písek a České Budějovice, od něhož se 1892 oddělil písecko-budějovický sbor. Roku 1896 byl v Českých Budějovicích ustaven samostatný sbor, který zde působí bez přerušení doposud. V roce 1906 byl v ulici J. Š. Baara pro potřeby sboru postaven obytný dům s modlitebnou. V letech 2000—2001 byla v zahradě domu přistavena nová modlitebna s kapacitou 250 míst. V roce 2000 měl sbor Církve bratrské v Českých Budějovicích přes 260 členů (z toho 100 dětí) a zahrnoval též kazatelské stanice v Českém Krumlově a v Trhových Svinech. Českobudějovický sbor Církve bratrské věnuje velkou pozornost práci s dětmi a mládeží, při sboru působí rovněž pěvecké sbory dětí, mládeže a dospělých. Důležitou složku sboru tvoří též diakonický odbor, pomáhající postiženým dětem a starým lidem. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

náboženské poměry 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
 •      MOLNÁR, Amedeo, KAŇÁK, Miloslav a FILIPI, Pavel. Český ekumenismus: theologické kořeny a současná tvář církví. Praha: Ekumenická rada církví v ČSR, 1976. 237 s.

  [s. 203—209.]
 •      HOLÝ, Ivan a ČERNÝ, Pavel. Církev bratrská v ČSSR. Vyd. 1. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČSR, 1985. 159 s. Na pomoc pracovníkům v oblasti státní církevní politiky; Roč. 10, č. 93.

 •      Sto let ve službě evangelia: 1880-1980: jubilejní sborník církve bratrské. V Praze: Rada Církve bratrské, 1981. 248 s., [48] s. obr. příl.

 •      TESAŘOVÁ, Magdalena. Církev bratrská v jižních Čechách. České Budějovice, 2002. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Historický ústav.

  [s. 71—87.]
 •      VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 462 s. ISBN 80-7178-798-1.

  [s. 80—81.]
 •      FILIPI, Pavel a kol. Malá encyklopedie evangelických církví. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 159 s. ISBN 978-80-7277-378-7.

  [s. 34—36.]