ZAVŘÍT MENU

Akce Z

Zvelebování měst a obcí 1948—1989 svépomocí organizovanou národními výbory.

Většinu práce vykonávali občané, podniky, školy a organizace dobrovolnými i nucenými brigádami. Proto se postup často neúměrně prodlužoval. Na investiční část přispíval stát. Měly se tak řešit vzniklé disproporce města, např. na úsecích školství1948—1970 základní škola v Mladém a mateřská škola v ulici Matice školské; 1971—1980 mateřské školy Mladé, Suché Vrbné, Nemanice, Pohůrka; 1981—1989 mateřské školy České Vrbné, Lidická třída, přístavba ekonomické školy, jídelna základní školy v Dukelské ulici aj.; kultury: do 1970 kino v Suchém Vrbném, letní kino, 1981—1989 kulturní domy Staroměstská ulice, Rožnov, Nové Vráto, Kněžské Dvory; technické a občanské vybavenosti: 1971—1980 prodejny Pětidomí, Suché Vrbné, Nové Hodějovice, Mladé, Palackého náměstí, autoservis, letní restaurace v Háječku, lávka přes Malši, kanalizace v Nemanicích, po 1980 vodovod České Vrbné, hala Technických služeb v Dolní ulici, budova autobusového nádraží; tělovýchovných zařízení: tělocvičny, dětská hřiště, kynologické cvičiště, stadiony, tenisové kurty, sportovní hala v Rožnově, gymnastická hala ve Čtyřech Dvorech, druhá ledová plocha u zimního stadionu, dopravní hřiště, areál u Nemanického rybníka, střelnice Borek, víceúčelová sportovní hala a další.

V neinvestiční části byly tyto akce zaměřeny na údržbu domů, zařízení sociální péče (pečovatelská služba v Tylově ulici) a na výsadbu zeleně (např. areál Stromovky s rybníkem Bagr, úprava předzahrady na Piaristickém náměstí