ZAVŘÍT MENU

Merkur

Bývalá továrna na cukrovinky, čokoládu a pečivo v Mánesově ulici č. 74.

Byla založena 12. 7. 1911 na návrh F. Hromady a A. Zátky jako akciová společnost. Výroba v nových objektech byla zahájena 10. 6. 1912. V roce 1913 zde pracovalo 177 zaměstnanců. Výrobky našly od počátku odbytiště v alpských zemích, Polsku a Maďarsku. Na konci 1927 zde pracovalo již 342 zaměstnanců, maximální produkce bylo dosaženo 1938. Vlivem obou světových válek nastaly potíže s opatřováním kvalitních surovin. Po 1945 došlo ke zjednodušení sortimentu výrobků na čokoládové zboží, převážně vánoční kolekce a výrobu oplatek. Továrna byla zrušena 1958. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

průmysl 

AUTOR:
Mgr. Václav Vondra

LITERATURA:
  •      BINDER, Milan a KOVÁŘ, Daniel. Technické památky Českých Budějovic. 1. vyd. České Budějovice: Milan Binder, 2013. ISBN 978-80-87277-05-8.

    [s. 31—32]