ZAVŘÍT MENU

Kakuška Karel

kulturní a osvětový pracovník, výtvarník

* 1. 10. 1921, České Budějovice
† 17. 6. 2002, České Budějovice

Byl zaměstnancem městského národního výboru a kromě toho vykonával funkci okresního konzervátora památkové péče. Zabýval se možností záchrany a využití historických památek Českých Budějovic a mnohé z nich pomohl ubránit před zničením. V době tzv. normalizace byl zbaven možnosti veřejného působení. Roku 1991 založil spolu s Alenou Trägerovou (* 1925) Klub přátel Českých Budějovic, který navázal na přerušenou činnost Klubu Za staré Budějovice. Jako jeho dlouholetý předseda se zasloužil o obnovu pomníků J. V. Jirsíka a A. Lanny (1993). Připravil řadu přednášek, popularizačních článků a publikací na téma výtvarného umění a dějin architektury. Vlastní obrazy K. Kakušky byly představeny veřejnosti prostřednictvím výstav.