ZAVŘÍT MENU

Marradas Baltasar de

člen maltézského řádu a císařský generál španělského původu

* asi 1560, Valencia
† 12. 8. 1638, Praha

Úspěšnou vojenskou kariéru zahájil na počátku 17. století v císařské armádě v Uhrách. Nejvyšších poct dosáhl v době třicetileté války, na jejímž počátku se zasloužil především o potlačení stavovského povstání v jižních Čechách. V roce 1607 se stal plukovníkem, 1620 generálním strážmistrem, 1622 generálem jízdy, 1626 polním maršálkem, 1627 generálním lajtnantem, 1631 zemským velitelem v Čechách.

V červnu 1619 přivedl vojenskou pomoc císařskému generálu Karlu Bonaventurovi Buquoyovi (1571—1621) a zůstal v jeho službách. V lednu 1620 přeložil velitelství do Českých Budějovic a odtud podnikal vojenské výpady proti městům věrným českým stavům. Bydlel v domě na severní straně náměstí Přemysla Otakara II. Vztah mezi ním a představiteli města byl oboustranně vstřícný a přátelský. Byl ctitelem mariánského obrazu v kostele Obětování Panny Marie a dal pro jeho důstojné umístění upravit starší gotickou kapli, kam byl obraz 7. 5. 1634 za jeho přítomnosti slavnostně přenesen.

Během vojenské služby císaři získal četné konfiskáty, zejm. panství Hluboká nad Vltavou, kam se 1623 přestěhoval. V tu dobu se sblížil s mladou vdovou Dorotou († 1649) a z tohoto vztahu se narodil nemanželský, avšak legitimovaný syn Kaspar Baltasar Marradas (připomínán ještě 1659). Dorota žila v Českých Budějovicích až do své smrti a Marradas za ní dojížděl i po 1627, kdy zdejší dům věnoval krajanu Servatiovi Hurdome della Fossa.

V habsburských službách zůstal do konce svého života. Výrazněji na sebe upozornil ještě 1634, kdy aktivně přispěl k pádu Albrechta z Valdštejna (1583—1634), a o rok později při sjednávání podmínek pražského míru. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

dominikánský konvent 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      HUYER, Reinhold. Don Baltasar Marradas und die Stadt Budweis. Budweiser Zeitung. 1924, roč. 64, Nr. 66—67.

  •      FORBELSKÝ, Josef. Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století: osudy generála Baltasara Marradase. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 716 s., [8] s. barev. obr. příl. Historica. ISBN 80-7021-812-6.