ZAVŘÍT MENU

Pícha Jan

oční lékař; ornitolog amatér a preparátor

* 1872, České Budějovice
† 5. 1. 1930, České Budějovice

Byl prvním českobudějovickým ornitologem, činným od přelomu století až do 30. let 20. století. V duchu doby spočívala jeho činnost především v budování dokladové sbírky ptáků. Ta v době jeho smrti čítala 233 exemplářů 110 druhů ptáků, především dravců a vodního ptactva. Sbírku odkázal tehdejšímu Městskému muzeu v Českých Budějovicích. Spolu s pozdější sbírkou A. Mrázka tvoří základ ornitologických sbírek Jihočeského muzea. Byl členem Vlastivědné společnosti jihočeské. 

AUTOR:
RNDr. Petr Bürger

LITERATURA:
  •      BAŤA, Leontin. MUDr. Jan Pícha. Věstník Vlastivědné společnosti jihočeské. České Budějovice: Karel Ausobský, 1931–1932. 1 (2).

  •      Sýkora L., 1931: Sbírka ptáků MUDr. Jana Píchy. Věstník Vlastivědné společnosti jihočeské, 1(2), příloha Jihočeského přehledu.