ZAVŘÍT MENU

obojživelníci

Skupina obratlovců zastoupená na území města koncem 20. století 12 druhy (65 % druhů v České republice).

Nejpočetnější populace žijí v oblasti Vrbenských rybníků, bývalého vojenského cvičiště ve Čtyřech Dvorech a soustavy rybníků u Zavadilky. Hojné jsou rosnička zelenákuňka obecná, v menším množství byly na Vávrovském rybníkuČerniši zjištěny ropucha obecnáropucha zelená, na Lišovském rybníkuNovém Vrbenském rybníku skokan zelený. V tůních čtyřdvorského cvičiště žijí vzácné a kriticky ohrožené druhy obojživelníků blatnice skvrnitáčolek velký, v olšině jižně od Černiše se rozmnožují skokani štíhlískokani ostronosí. V mokřadních plochách Tůně U Špačků se vyskytuje 7 druhů obojživelníků, u Vrbenské tůně 8 druhů. Do zastavěných částí města proniká ropucha zelená a rosnička zelená, které se rozmnožují v drobných tůních a kalužích na ruderalizovaných plochách a staveništích, mj. na sídlišti Máj. Početné populace obojživelníků zanikly v důsledku stavebních úprav rybníka Bagr ve Stromovce, ohrožení představuje i zarůstání menších vodních ploch vegetací. Naopak příznivý dopad mělo napuštění Lišovského, Vávrovského a Mladohaklovského rybníku 1996. 

AUTOR:
RNDr. Jiří Pykal

LITERATURA:
  •      EDROVÁ, Lenka. Příspěvek k rozšíření rodu Bufo na Českobudějovicku. České Budějovice, 1996. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita, Biologická fakulta.

  •      FRÁŇOVÁ, Irena. Výskyt a biotopové preference vybraných druhů obojživelníků na bývalém tankovém cvičišti v Českých Budějovicích. České Budějovice, 1996. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita, Biologická fakulta.

  •      VLČEK, Miroslav. Inventarizační průzkum obratlovců některých chráněných území okresu České Budějovice. Rukopis, 1989, 16 s., dep. AOPK ČR, České Budějovice.