ZAVŘÍT MENU

Českobudějovický pakt

Nezdařený pokus o národnostní vyrovnání v Českých Budějovicích.

První rozhovory o národnostním vyrovnání ve městě, podnícené českými představiteli 1902, ztroskotaly. Teprve po obecních volbách 1906, v nichž budějovičtí Češi získali většinu v 3. sboru, zesílily na obou stranách snahy o vzájemné dorozumění. Dne 12. 11. 1906 předložil A. Zátka starostovi J. Taschkovi německy psaný Pamětní spis, týkající se úpravy národnostních poměrů v Českých Budějovicích zemským zákonem. Obsahoval především návrhy na rozdělení mandátů v obecním a okresním zastupitelstvu a úpravu školských poměrů podle oddělených národnostních katastrů. Jednání o nich, vedené nejen v místě, ale také v Praze i ve Vídni, se táhla několik let, během nichž byly doplněny dalšími návrhy. Konečně 26. 2. 1914 městské zastupitelstvo na doporučení J. Taschka a A. Zátky výsledné vyrovnávací předlohy, často označované jako Českobudějovický pakt, jednomyslně přijalo a v květnu je schválilo i okresní zastupitelstvo. Měly podobu osnov 3 zemských zákonů: 1. zabezpečit zjištění skutečného početního stavu obou národností a upravit jejich zastoupení v obecním zastupitelstvu; 2. zajistit totéž pro okresní výbor; 3. upravit školské poměry, především zřídit místní školní radu pro každou národnost. Pro nacionálně umírněné politiky obou stran byl Českobudějovický pakt předzvěstí česko-německého vyrovnání v celé zemi. Na jeho uvedení do života bylo však pozdě. Zemským zákonem se nemohl stát, protože už 1913 byl zemský sněm rozpuštěn, a legalizaci v podobě císařského patentu zabránilo vypuknutí první světové války

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Češi a Němci    |   dějiny města    |   městská správa 

AUTOR:
doc. Robert Sak

LITERATURA:
 •      NIKRMAJER, Leoš. Českobudějovický pakt – pokus Augusta Zátky o místní česko-německé vyrovnání v letech 1906–1914. Nikrmajer, Leoš. In: Staré Budějovice. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice : Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2005. s. 124–141. ISSN 1804-3186.

 •      Brix E., 1982: Der böhmische Ausgleich in Budweis. Österreichische Osthefte 24.

 •      KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914: sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Vyd. 1. Praha : Argo, 1996. 354 s. Historické myšlení ; sv. 1. ISBN 80-7203-022-1.

  [s. 181—183.]
 •      KRATOCHWIL, Karl a MEERWALD, Alois. Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis: mit einer Sammlung von alten und neueren Sagen. Böhmisch Budweis : Karl Kratochwil & Comp, 1930. 568 s.

  [s. 494—498.]
 •      NIKRMAJER, Leoš. Českobudějovický pakt – pokus Augusta Zátky o místní česko-německé vyrovnání v letech 1906—1914. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2005. sv. 1. ISSN 1804-3186.

 •      PECHA, Miloslav. Státní převrat v říjnu 1918 v Českých Budějovicích: předpoklady, průběh a význam. 1. vyd. České Budějovice: Studio Gabreta, 1999. 185 s., [6] s. obr. příl. ISBN 80-238-4734-1.

  [s. 41—46.]