ZAVŘÍT MENU

Hecyrus Kryštof

hudební skladatel, hymnograf, básník, spisovatel

Christoph Schweher

* asi 1520, Český Krumlov
† 10. 12. 1593, Praha

V letech 1541—1542 studoval na univerzitě v Lipsku, 1543 se stal učitelem, 1544 rektorem latinské školy v Českých Budějovicích, 1560—1570 byl tamtéž městským písařem. Po ovdovění se nechal vysvětit na kněze (1571) a působil pak jako kaplan v Českých Budějovicích, jako farář v Chomutově (1572) a v Kadani (1573—1581) a jako děkan v Českých Budějovicích (1581—1593). Na konci života byl krátce kanovníkem pražské kapituly. V Českých Budějovicích mu patřil dům na rohu ulice Dr. StejskalaŠiroké ulice (Stecherův dům) a též dvůr před Rožnovskou branou.

Byl všestrannou osobností, která svým literárním a hudebním dílem spoluvytvářela reformní hnutí uvnitř římskokatolické církve, probíhající nezávisle na tridentském koncilu (1544—1563). Toto prostředí pěstovalo lidovou duchovní píseň, útvar programově spjatý s reformací, a nevyhýbalo se přejímání protestantských písní do katolického repertoáru.

V roce 1561 vydal H. K. v Norimberku tiskem sbírku Veteres ac piae cantiones praecipuorum anni festorum, obsahující 63 čtyřhlasých latinských a německých písní určených školní mládeži. Podíl vlastní tvorby a skladeb jiných autorů nelze určit. Za předlohu posloužily latinské hymny, v Čechách oblíbené latinské písně nebo starší katolické německé písně. Sbírka je jediným dosud známým katolickým tiskem vícehlasých písní vůbec. Některé skladby z této sbírky si uchovaly oblibu po celé střední Evropě až do konce 17. století.

Tématu jednohlasé písně se H. K. věnoval ve zpěvníku se svou úpravou litanie pro křížovou cestu Ein schöner Christlicher Ruff und Danksagung (Vídeň 1552), přispěním 25 písňovými texty do kancionálu J. Leisentrita Geistliche Lieder und Psalmen (Bautzen 1567) a vydáním zpěvníku Christliche Gebet und Gesäng (Praha 1581), nejstaršího katolického kancionálu vytištěného v Čechách. Obsahuje 52 písní, většinou na nápěvy běžné v českém protestantském repertoáru. Zpěvník je věnován českobudějovické městské radě. Některé H. písně přešly i do německého bratrského kancionálu (1566).

H. K. byl autorem učebnice latinské gramatiky Quaestiones grammaticae (2. vydání Praha 1594), německého překladu postily F. Nausey vydaného pod názvem Epitome oder Compendium (Ingolstadt 1554 a pět dalších vydání), příležitostných básní a nedochované hry Die tröstliche Geschichte von Maria Magdalena

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

církevní správa 

AUTOR:
PhDr. Martin Horyna Ph.D.

LITERATURA:
 •      SADIE, Stanley. The New Grove dictionary of music and musicians. 8, H to Hyporchéma. London : Macmillan, c1980. xxx, 856 s. ISBN 0-333-23111-2.

  [s. 429—430.]
 •      FELLERER, Karl Gustav, ed. Geschichte der katholischen Kirchenmusik. Bd. 1, Von den Anfängen bis zum Tridentium. Kassel: Barenreiter, 1972. 488 s. ISBN 3-7618-0224-2.

 •      HORYNA, Martin. 22 vícehlasých hymnů z rukopisu Kaplanské knihovny v Českém Krumlově č. 9 [hudebnina]. 1. vyd. České Budějovice : Státní vědecká knihovna, 2000. xxvi, 88 s. Hudební památky minulosti v jižních Čechách ; 1.

 •      HORYNA, Martin. Česká vícehlasá píseň před Adamem Michnou. In: Hudební věda = Musicology = Musikwissenschaft. Praha: Academia, 2001, roč. 38, č 1-2. ISSN 0018-7003. Dostupné také z: http://dlib.lib.cas.cz/view/subjects. [str. 58-63]

 •      HORYNA, MArtin. Die Kompositionen von Peter Wilhelmi von Graudenz als Teil der spätmittelalterlichen Polyfonie-Tradition in Mitteleuropa und insbesondere im Böhmen des 15. und 16. Jahrhunderts. In: Hudební věda = Musicology = Musikwissenschaft. Praha: Academia, 2003, roč. 40., č. 4. - . ISSN 0018-7003. Dostupné také z: http://dlib.lib.cas.cz/view/subjects. [str. 291-328]

 •      HORYNA, Martin. Prachatický kancionál (1610) : Cantilenae piae 4, 5, 6 et 8 vocum. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2005. xlv, 296 s. Kritická edice Hudební památky minulosti v jižních Čechách ; 3. ISBN 80-7040-796-4.

 •      Lipphardt W., 1974: Das katholische deutsche Kirchenlied in den böhmischen Ländern während des 16. Jahrhunderts. De musica disputationes Pragenses II . Praha.

 •      PLETZER, Karel. Tomáš Babler a Kryštof Hecyrus – dva českobudějovičtí literáti z 16. století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1968, roč. 37, s. 1—9. ISSN 0323-004X.

  [s. 1—9.]