ZAVŘÍT MENU

Benda Jan

architekt

* 30. 1. 1924, Trhové Sviny

Studia na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství Českého vysokého učení technického v Praze dokončil 1948. V letech 1948—1990 pracoval ve Stavoprojektu České Budějovice.

Projekty a realizace v Českých Budějovicích: experimentální studie plošné přestavby Pražského předměstí v prostoru mezi Pražskou třídou a železniční tratí (1958—1959); přístavba a celková rekonstrukce školy v ulici Matice školské (1955); soubor budov tzv. Experimentu u křižovatky Lidické třídy Mánesovou ulicí (1958—1959); práce na návrzích obytných domů z montovaných konstrukcí na pracovišti Státního typizačního ústavu v Praze (1960—1961) s následným zpracováním projektů bytových domů obytného souboru Modrá hvězda na Lidické třídě s prvním uplatněním celostátní konstrukční soustavy TO6B (1962—1963). Souběžně B. J. zpracovával urbanistickou studii přestavby Lidické třídy a zastavovací plán prostoru po bývalém hostinci U Modré hvězdy. Dále budova a areál krematoria, společně s B. Čepkem (1974—1979); územní studie areálu vysokých škol ve Čtyřech Dvorech; soubor budov kolejí a menzy společně s B. Čepkem (1979); budovy společenského střediska a kolej č. 4 (1984—1993); na výstavišti budova ubytovacího zařízení (1974) a výstavní pavilon Z (1976) za spolupráce L. Erbana; budova Jihočeských cihelen v historickém jádru města na nároží Plachého ulice Hradební ulice (1972); spolupráce s J. Škardou na projektu výškového hotelu Gomel na Pražské třídě (1978—1982); rekonstrukce Domu umění na náměstí Přemysla Otakara II. (1982); soubor budov lůžkové péče v areálu krajské nemocnice (1980—1989); léčebna dlouhodobě nemocných (1981—1986) a onkologické centrum nemocnice (1986—1992).

Bendovy projekty a realizace mimo České Budějovice: osmnáctitřídní škola v Chebu (1964); podrobný územní plán a realizace převážné části obytných souborů sídliště Vajgar v Jindřichově Hradci (1972—1976); podrobný územní plán a realizace souboru staveb sídliště Šibeniční vrch v Prachaticích; léčebna dlouhodobě nemocných v nemocnici v Českém Krumlově (1987—1990).

Roku 1965 obdržel státní vyznamenání Za vynikající práci, II. a III. cenu v celostátní přehlídce architektonických prací za experimentální bytovou výstavbu v Českých Budějovicích (1958—1959) a za návrh a realizaci přestavby Lidické třídy (1962—1963), 1984 vyznamenání Za zásluhy o budování Jihočeského kraje

AUTOR:
Ing. arch. Juraj Vondrka

LITERATURA:
  •      Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách. [Hluboká nad Vltavou]: Alšova jihočeská galerie, 1980. 278 s., [26] s. obr. příl.

    [s. 198—199.]