ZAVŘÍT MENU

Nové Roudné

Novodobý vesnický sídelní celek vzniklý na přelomu 19. a 20. století na katastru Rožnova v sousedství Roudného; základní sídelní jednotka části obce České Budějovice 7.

V roce 2001 mělo Nové Roudné 45 domů a 139 obyvatel, dle sčítání 2011 zde bylo 114 domů a 334 obyvatel, 2021 pak 141 domů a 364 obyvatel. Nové Roudné původně existovalo na rožnovském katastru. Roku 1952 se spolu s Rožnovem stalo součástí města a 1970 pak součástí administrativně vytvořené městské části České Budějovice 7. 

Hranici s katastrem Roudného tvoří, v křížení s ulicí Na Děkanských polích, ulice Plavská. Ta je také osou původní novodobé zástavby. Další výstavba se kvůli podmáčenému terénu mohla rozvíjet pouze v západní části území, tedy mezi Plavskou ulicí a železnicí. Již v 90. letech 20. století byla zastavěna spojovací ulice Otokara Březiny. V období  2003—2012 vyplnily rodinné domy také trojúhelné území směrem k Roudnému. Současně vznikl i navazující urbanistický celek U Kapličky na katastru Roudného.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

části města    |   urbanistický vývoj