ZAVŘÍT MENU

Houdek Bohumil

veřejný činitel a kulturní pracovník

* 2. 8. 1914, České Budějovice
† 13. 1. 1985, České Budějovice

Studoval na českém učitelském ústavu v Českých Budějovicích (maturita 1935). Od 1937 učil na školách v Masákově Lhotě, Holašovicích, Nových Hradech a Kaplici. Roku 1939 až do uzavření českých vysokých škol nacisty studoval na budějovické odbočce Školy vysokých studií pedagogických. Do konce druhé světové války učil na škole v Besednici. Stýkal se s lidmi z okruhu levicové umělecké skupiny Linie. V období 1945—1949 byl zaměstnán na kulturním referátu Městského národního výboru v Českých Budějovicích a zároveň působil jako okresní osvětový inspektor. Od 1947 byl intendantem Jihočeského divadla, 1949—1953 pracoval na odboru kultury Krajského národního výboru, mj. jako referent pro památky a umění. Od ledna 1953 do března 1970 byl ředitelem Alšovy jihočeské galerie. Významně se zasloužil o vznik a vybudování nového uměleckohistorického ústavu i jeho umístěni v adaptované zámecké jízdárně na Hluboké. Vydal mj. soupis grafického díla K. Štěcha (1958). Jeho činnost měla výrazný vliv na rozvoj výtvarné kultury v jižních Čechách. Od května 1970, kdy byl zbaven funkce ředitele, do 1974 pracoval na Krajském středisku státní památkové péče v Českých Budějovicích.