ZAVŘÍT MENU

zkřemenělá dřeva

Prokřemenělé zbytky třetihorních stromů (nahosemenných, např. borovic a cypřišů, i krytosemenných, např. olší, dubů, jilmů), pocházející z třetihorního lipnického souvrství a splavené do kvartérních písčitých uloženin.

Známou lokalitou s výskytem zkřemenělých dřev je pískovna v Mladém. Úlomky jsou světle hnědě zbarvené a strukturou připomínají živé dřevo. Jejich velikost bývá několik centimetrů až 1,5 m. Původ kyseliny křemičité, která ve vodním prostředí impregnovala kmeny stromů, je odvozován z rozkladu silikátových hornin a z vulkanické činnosti. 

AUTOR:
RNDr. Václav Novák

LITERATURA:
  •      NOVÁK, Václav. Zkřemenělá dřeva jihočeských pánví. Minerál. 1997, 5, č.3. ISSN 1213-0710.

    [s.166—167]