ZAVŘÍT MENU

IGY centrum

Polyfunkční obchodně společenské centrum na nároží Pražské třídy Pekárenské ulice (Pražská třída č. 22 a 24).

Na místě stávajícího IGY centra se původně nacházel Špitálský dvůr, který byl ve 2. pol. 18. století přeměněn na areál vojenských pekáren a zásobáren. Na přelomu 20. a 30. let 20. století byly v areálu vybudovány nové skladištní objekty podle projektu Jana Fidlera z Prahy, 1929—1930 devítipodlažní silo při Pekárenské ulici a 1931—1932 šestipodlažní sklad mouky s novou pekárnou při Pražské třídě. Oba železobetonové objekty se staly základem IGY centra, vybudovaného podle projektu Atelieru 8000; ostatní objekty barokního a klasicistního původu byly demolovány. Výstavba IGY centra byla zahájena 22. 9. 2003 a 10. 11. 2004 došlo k slavnostnímu otevření. Celá plocha původního areálu je zastavěna, přestavěny jsou oba původní objekty, mezi které je vložen na pohledově exponované nároží nový červený kubus s předsazeným ocelovým rastrem pro umístění osvětlených reklam. Ten skrývá ve druhém patře kulturní a konferenční centrum ArtIGY (dříve kulturní centrum Bazilika). Podél těchto objektů probíhá uvnitř v přízemí kolem dokola široká, shora prosklená pasáž s ochozy v 1. patře. Z ní je napojen také pětipatrový parkovací objekt, situovaný na nároží Pekárenské a Kostelní ulice, pro  387 aut, dalších 72 nekrytých stání je na střeše středu nákupní galerie. Celé přízemí a část 1. patra je vyhrazena obchodům, službám a stravování, ve vyšších patrech jsou situovány prostory pro sport, odpočinek, společenské účely a prostory kanceláří. Význam centra spočívá ve vytvoření nového ohniska městského života, chráněného jako celek před nepřízní počasí, revitalizací nevyužitých a město hyzdících průmyslových objektů, komplexu, který může rozmanitostí nabídky zajistit atraktivitu až do pozdních večerních hodin. Celkem obsahuje IGY centrum 15 tisíc m2 obchodních ploch, 8,2 tisíc m2 kanceláří, 6 tisíc m2 pro wellness a zábavu. V soutěži Best of Realty 2004 získalo IGY centrum 3. cenu v kategorii nákupní centrum. 

AUTOR:
Mgr. Milan Šilhan

DALŠÍ AUTOŘI:
akad. arch. Vojtěch Storm

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. České Budějovice. 1. vyd. Praha: Freytag & Berndt, 2005. 126 s. Průvodce městem a jeho okolím. ISBN 80-7316-182-6.

    [s. 103.]