ZAVŘÍT MENU

Družstevní práce

Sdružení čtenářů, spisovatelů a výtvarníků, založené 1922 v Praze.

Českobudějovická skupina vznikla téhož roku; 1938—1948 vyvíjela formou soukromých tisků také ediční činnost. V pracovním výboru působili Josef Valut (1902—1944) jako předseda, dále knihkupec Josef Novák (1889—1975), překladatel Karel Šafář, ředitel muzea F. Matouš, učitel Tomáš Štěrba a úředníci Stanislav StarýVladimír Braun (1905—1984). Celkem bylo vydáno 15 knih a 16 titulů grafik, z toho 3 alba o 35 listech (dohromady). Původními autory byli L. Stehlík, Miroslav Haller (1901—1968), Antonín Matěj Píša (1902—1966) a V. Němec, překladateli K. Šafář, Dagmar Marsová, roz. HákováFrantišek Husák (1887—1967). Autory vydaných grafik byli K. Štěch, Viktor Vorlíček (1909—1976), kteří pro edici vytvořili mj. cyklus leptů Budějovice (1940), dále Bedřich Valdauf (1899—1976), František Pavelka (1894—1948), Jan Konůpek (1883—1950) a Arno Nauman (1887—1959). Typograficky se na těchto nejcennějších bibliofilských budvicensiích podíleli Stanislav Kocmoud mladší (1905—1977) i starší (1880—1953) a K. Fiala. Významný pro město je grafický list Cyrila Boudy (1901—1984) s pohledem na českobudějovické náměstí (1943), provázený dvojverším L. Stehlíka. Z pozůstalosti grafiků Josefa Krejsy (1896—1941), Františka Bílka (1872—1941) a dalších skupina zakoupila už za války výběr pro budoucí galerii města a nově vzniklý Jihočeský grafický kabinet. V roce 1944 v Terezíně zahynul J. Valut, v nacistickém vězení se octli i další členové výboru skupiny. Roku 1948, po deseti letech práce, zanikla i celá místní skupina. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

nakladatelství 

AUTOR:
Mgr. Jan Mareš

LITERATURA:
  •      BRAUN, Vladimír. Ediční činnost členů Družstevní práce v Českých Budějovicích 1938-1948. Čes. Budějovice: Státní vědecká knihovna, 1982. 47 s

  •      MAREŠ, Jan. Česká a slovenská literatura v Družstevní práci. Praha, 1972. Diplomová práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta.