ZAVŘÍT MENU

masný průmysl

Odvětví potravinářského průmyslu, zabývající se zpracováním jatečních zvířat na výsekové maso, masnou výrobou a výrobou konzerv.

Zpracování masa dříve prováděla řada řeznických provozoven; 1920 bylo ve městě registrováno 83 řezníků. K větším soukromníkům patřili Jan Mikeš (1880—1950), který zaměstnával na 70 dělníků, Rudolf Šolín (* 1896), Josef Starý (1870—1938), Alexandr Stožický (1876—1919), Jan Stožický (* 1905), František Mrázek (* 1879) a další. Rok 1948 znamenal ustavení národní správy nad firmou J. Mikeše; vyvlastnění řezníků probíhalo začleněním malých živností do národního podniku a zapojením malých živností do družstev Rovnost Jednota. K 1. 1. 1950 byl vytvořen národní podnik Jihočeská masna se sídlem v Táboře pro celé jižní Čechy. Během 1951 byly provozovny Jednoty začleňovány do národního podniku a prodejny masa předány vnitřnímu obchodu. Od 1. 1. 1953 byl vytvořen národní podnik Masný průmysl v Českých Budějovicích s 10 závody. Tato organizace byla k 1. 4. 1958 opět zrušena a nahradil ji nově vytvořený krajský podnik Jihočeský průmysl masný. České Budějovice se staly sídlem základního závodu nového podniku. Postupně docházelo k likvidaci nevyhovujících provozoven a ke koncentraci výroby; závod 01 měl provozovny na Rudolfovské třídě č. 11 a 20, jatky v Českých Budějovicích a v Týně nad Vltavou. V roce 1990 se krajský podnik Jihočeský průmysl masný rozpadl a vznikl Masný průmysl, státní podnik, s provozem jatky a masná výroba. Jatky byly vráceny městu a masný průmysl zde byl v pronájmu do 1. 5. 1997, kdy si celý provoz namísto zaniklého podniku pronajala Jihočeská masna, s. r. o. v čele s Petrem Hradským (* 1962). Firma k 2012 měla asi 55 zaměstnanců. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Gamex    |   masné krámy    |   řemesla a živnosti