ZAVŘÍT MENU

Čeček Stanislav

generál, organizátor československých legií v Rusku

* 13. 11. 1886, Líšno u Benešova
† 29. 5. 1930, České Budějovice

Po studiu na Vysoké válečné škole v Paříži byl 1924 jmenován náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky a 1926 přednostou leteckého odboru Ministerstva národní obrany. Byl spoluzakladatelem a místopředsedou Masarykovy letecké ligy v Praze. V letech 1929—1930 zastával funkci velitele 5. pěší divizevojenské posádky v Českých Budějovicích a současně se stal úřadujícím předsedou Jihočeského aeroklubu. Rozhodujícím politickým vlivem i vojenskou autoritou přispěl ke zřízení letiště v Plané a k rozvoji zdejšího sportovního letectví.

Když náhle po operaci zemřel, byl mu 2. 6. 1930 z Jihočeského muzea do krematoria na hřbitově svaté Otýlie vypraven státní pohřeb s vojenskými poctami. Urna s popelem je uložena v Památníku národního osvobození v Praze Žižkově.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

letectví 

AUTOR:
Mgr. Bohuslav Trnka

LITERATURA:
  •      HARTMAN A. R. Generál Stanislav Čeček – zborovský a bachmačský hrdina, zasloužilý letecký pracovník – mrtev! Letectví 10, č. 5. 1930.