ZAVŘÍT MENU

Machula Tomáš

filozof a katolický teolog,
šestý rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (od 2016)

* 12. 8. 1971, Kyjov

Po maturitě na gymnáziu v Kyjově (1989) vystudoval obor Technologie vody na Fakultě technologie ochrany prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (1989—1994), souběžně s tím absolvoval studium oboru Náboženské nauky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1991—1995); postgraduální doktorské studium absolvoval na: VŠCHT v Praze 1994—1997, obor Aplikovaná a krajinná ekologie; na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 1999—2006, obor Filozofie, a na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2005—2008, obor Systematická teologie; 2010 se habilitoval pro obor Filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
V letech 1997—2000 pracoval ve společnosti W&ET Team České Budějovice (aplikovaný výzkum Technologie životního prostředí), od 2000 působí na Filozofickém ústavu Akademie věd České republiky (po zvolení rektorem v roce 2016 zde úvazek přerušil) a na Katedře filozofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; 2002—2008 působil na této fakultě jako proděkan pro vědu a rozvoj a poté 2008—2016 zastával i úřad děkana fakulty; 2016 byl zvolen rektorem Jihočeské univerzity.
V odborné i pedagogické práci se zabývá středověkou a novověkou scholastikou, především v oblastech filozofické antropologie a etiky. Odborně se specializuje hlavně na myšlení Tomáše Akvinského a jeho následovníků. Je autorem několika desítek samostatných i kolektivních, vědeckých i popularizačních monografií včetně komentovaných překladů středověkých filosofických textů a řady vědeckých studií v odborných časopisech. Je členem řady vědeckých grémií a redakčních rad odborných periodik.

 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      Katedra filosofie a religionistiky – Teologická fakulta. Teologická fakulta [online]. Copyright © Copyright 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [cit. 24.05.2019]. Dostupné z: http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/katedry-a-oddeleni/katedra-filosofie-a-religionistiky/lide-na-katedre; https://cs.wikipedia.org/wiki/
    Tomáš_Machula

  •      Tomáš Machula – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/
    wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Machula